2.9 Viktigste politiske sak

R1DEMOVATE20_x

På en skala fra 0 til 10, der 0 er svært lite viktig, og 10 er svært viktig, hvor viktig vil du si at følgende saker var for velgernes stemmegivning ved kommunevalget i din kommune?

  • R1DEMOVATE20_1: Skole og barnehage
  • R1DEMOVATE20_2: Eldreomsorg
  • R1DEMOVATE20_3: Bompenger
  • R1DEMOVATE20_4: Eiendomsskatt
  • R1DEMOVATE20_5: Kultur/idrett
  • R1DEMOVATE20_6: Miljø/klima
  • R1DEMOVATE20_7: Kollektivtilbud
  • R1DEMOVATE20_8: Sammenslåing av fylkeskommuner
  • R1DEMOVATE20_9: Innvandring
  • R1DEMOVATE20_10: Boligbygging og arealutnyttelse

Deskriptiv statistikk:

Variabel Min Max Median Snitt Std.avvik Total
Skole / Barnehage 0 10 7 6.82 2.07 882
Eldreomsorg 0 10 7 6.63 2.21 877
Bompenger 0 10 8 7.00 2.99 884
Eiendomsskatt 0 10 5 5.50 2.53 871
Kultur / Idrett 0 10 5 5.43 2.24 880
Miljø / Klima 0 10 7 6.95 2.12 888
Kollektiv 0 10 7 7.08 2.05 883
Fylkessammenslåing 0 10 4 4.34 2.67 866
Innvandring 0 10 5 5.16 2.30 874
Boligbygging og arealutnyttelse 0 10 5 5.50 2.10 871

Subjektiv oppfatning av politiske sakers viktighet:

Stolpediagram:

Fordeling:
(#tab:VPS tabell)R1DEMOVATE20
Verdi Skole/bhg Eldreomsorg Bompenger Eiendomsskatt Kultur/Idrett Miljø/klima Kollektiv Regionreform Innvandring Byutvikling
0 - Svært lite viktig 8 8 51 49 13 11 13 87 30 15
1 4 6 23 12 14 3 4 49 20 10
2 16 21 29 51 59 18 8 103 66 36
3 24 34 35 70 91 26 15 105 80 76
4 52 70 31 69 115 34 47 88 97 106
5 132 121 74 190 182 134 98 153 232 228
6 122 140 31 117 108 104 116 78 104 124
7 165 148 86 112 127 181 170 79 107 120
8 194 160 172 103 106 185 217 68 76 94
9 53 45 128 34 18 69 78 21 14 23
10 - Svært viktig 112 124 224 64 47 123 117 35 48 39
Total 882 877 884 871 880 888 883 866 874 871