Kapittel 1 Bakgrunn

Her er en oversikt over svarfordeling på de ulike bakgrunnsspørsmålene.

Variabel Variabelnavn
ID IntervjuID
Bydel bydel
Bydel_8 bydel_8
Alder alder
Alder (kategorisk) aldrkat
Fødselsår R1DEMOVATE22
Postnummer R1DEMOVATE24
Mann/Kvinne R1DEMOVATE21
Jobbstatus R1DEMOVATE16
Utdanning R1DEMOVATE18
Bruttoinntekt R1DEMOVATE19
Opplevd sosial klasse R1DEMOVATE15