1.3 Alder

R1DEMOVATE22, alder og aldrkat

Det er tre aldersvariabler i datasettet. R1DEMOVATE22 for fødselsår, alder for alder og aldrkat for alderskategorier.

De to førstnevnte er i praksis like men speilvendt siden alder er dagens dato minus fødselsår. Fødselsår er et spørsmål i spørreundersøkelsen (R1DEMOVATE22), mens “alder” er, slik NORCE forstår det, hentet fra Respons Analyses register. Siden fødselsår er selvrapportert i samtalen antas dette å være mest troverdig dersom det skulle være avvik.

1.3.1 R1DEMOVATE22

Hvilket år er du født?

Tabell 1.4: Fødselsår
Verdi Antall
1932 4
1933 6
1934 5
1935 2
1936 9
1937 9
1938 7
1939 7
1940 8
1941 6
1942 9
1943 9
1944 15
1945 14
1946 10
1947 13
1948 7
1949 6
1950 15
1951 10
1952 10
1953 10
1954 10
1955 8
1956 9
1957 13
1958 7
1959 10
1960 11
1961 13
1962 19
1963 16
1964 17
1965 17
1966 14
1967 14
1968 12
1969 11
1970 12
1971 21
1972 7
1973 25
1974 13
1975 17
1976 17
1977 15
1978 18
1979 8
1980 18
1981 22
1982 15
1983 17
1984 14
1985 11
1986 12
1987 15
1988 20
1989 16
1990 18
1991 25
1992 31
1993 32
1994 22
1995 13
1996 17
1997 9
1998 11
1999 8
2000 4
2001 4
2002 1
Total 900

1.3.2 alder

(#tab:oppgitt alder)Alder
Verdi Antall
18 4
19 2
20 8
21 11
22 8
23 15
24 12
25 18
26 26
27 34
28 32
29 20
30 9
31 21
32 17
33 16
34 7
35 17
36 14
37 17
38 21
39 12
40 16
41 15
42 15
43 14
44 18
45 14
46 20
47 20
48 7
49 19
50 11
51 12
52 12
53 18
54 11
55 18
56 18
57 20
58 16
59 12
60 13
61 6
62 6
63 15
64 8
65 8
66 8
67 16
68 7
69 11
70 12
71 8
72 6
73 14
74 12
75 11
76 16
77 8
78 6
79 8
80 6
81 10
82 6
83 8
84 8
85 2
86 7
87 4
88 3
Total 900

1.3.3 Aldrkat

Verdi Antall
30-44 år 229
45-59 år 228
60 år og eldre 253
Under 30 år 190
Total 900