2.3 Tillit til medier

R1DEMOVATE9

Og på samme skala hvilken tillit har du generelt sett til bergenske nyhetsmedier?

Fordeling:

Tabell 2.3: Tillit til medier
Verdi Antall
0 14
1 6
10 45
2 17
3 35
4 55
5 113
6 130
7 198
8 217
9 61
Ikke sikker/ubesvart 9
Total 900