Kapittel 2 Holdninger

Her er en oversikt over svarfordeling på de ulike holdningsspørsmålene

(#tab:Deskriptiv statistikk 2)Deskriptiv statistikk
Variabel Variabelnavn
Turistskatt R1DEMOVATE1
Boligbygging R1DEMOVATE2
Personvern og terror R1DEMOVATE3
Ulikhet R1DEMOVATE4
Tigging R1DEMOVATE5
Tillit til politikere R1DEMOVATE8
Tillit til medier R1DEMOVATE9
Politisk innflytelse R1DEMOVATE10
Lokalpolitikk og opplevd kompleksitet R1DEMOVATE11
Politisk ideologi R1DEMOVATE12
Partisympatier - valg i morgen R1DEMOVATE13
Partisympatier - Sist stortingsvalg R1DEMOVATE14
Stemte ved valget 2019 R1DEMOVATE23
Viktigste politiske sak R1DEMOVATE20_x