2.5 Lokalpolitikk og opplevd kompleksitet

R1DEMOVATE11

På en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at det ikke passer i det hele tatt, mens 10 betyr at det passer fullt og helt, hvor godt passer følgende utsagn med din oppfatning? Lokalpolitikken er i blant så innviklet at folk som meg ikke forstår hva den dreier seg om.

Fordeling:

Tabell 2.5: Lokalpolitikk og opplevd kompleksitet
Verdi Antall
0 89
1 38
10 30
2 124
3 91
4 98
5 154
6 69
7 100
8 77
9 22
Ikke sikker/ubesvart 8
Total 900