2.6 Politisk ideologi

R1DEMOVATE12

I politikken snakker man ofte om “venstresiden” og “høyresiden”. På en skala der 0 representerer de som står helt til venstre politisk, og 10 representerer de som står helt til høyre politisk, hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?

Fordeling:

Tabell 2.6: Politisk ideologi
Verdi Antall
0 35
1 35
10 32
2 53
3 112
4 134
5 172
6 90
7 108
8 92
9 16
Ikke sikker/Ubesvart 21
Total 900