2.8 Partisympatier - Sist stortingsvalg

R1DEMOVATE14 og o_R1DEMOVATE14

Stemte du ved Stortingsvalget i 2017? I tilfelle, hvilket parti stemte du på da?

Fordeling:

Tabell 2.8: Stemte sist stortingsvalg
Verdi Antall
Rødt 39
SV (Sosialistisk Venstreparti) 100
Arbeiderpartiet 160
Senterpartiet 38
Venstre 46
KrF (Kristelig Folkeparti) 30
Høyre 227
Frp (Fremskrittspartiet) 58
Miljøpartiet De Grønne 48
Partiet De Kristne 2
Pensjonistpartiet 2
Andre 1
Stemte ikke / stemte blankt 53
Ikke sikker 41
Vil ikke si 35
Hadde ikke stemmerett 20
Total 900

2.8.1 Utvalg sammenliknet med valgresultatet i 2017: