1.6 Utdanning

R1DEMOVATE18

Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Tabell 1.7: Utdanningsnivå
Verdi Antall
Grunnskole 31
Høyere utdanning, < 2 år 60
Høyere utdanning, > 2 år 579
Videregående 230
Total 900