2.2 Tillit til politikere

R1DEMOVATE8

På en skala fra 0 til 10, der 0 betyr ingen tillit i det hele tatt, og 10 betyr full tillit, hvilken tillit har du generelt sett til politikerne i Bergen kommune?

Fordeling:

Tabell 2.2: Tillit til politikere
Verdi Antall
0 40
1 13
10 15
2 49
3 72
4 103
5 184
6 136
7 162
8 101
9 19
Ikke sikker/ubesvart 6
Total 900