2.4 Politisk innflytelse

R1DEMOVATE10

På en skala fra 0 til 10, der 0 betyr ikke i det hele tatt og 10 betyr fullt og helt, I hvilken grad vil du si at det politiske systemet i Bergen gir folk som deg innflytelse på det lokale myndigheter gjør?

Fordeling:

Tabell 2.4: Politisk innflytelse
Verdi Antall
0 71
1 40
10 18
2 77
3 107
4 115
5 200
6 97
7 88
8 51
9 10
Ikke sikker/ubesvart 26
Total 900