Utvalg og frafall

Utvalget er trukket fra Bisnodes register over private telefonnumre i Norge. Nedenfor er en oversikt over gjennomføring og frafall i undersøkelsen. Dette er delt inn i kategoriene Ubesvart, Nekt, Utenfor målgruppen og Intervju.

  • Ubesvart: Personer forsøkt oppringt uten å oppnå kontakt.
  • Nekt: Personer som ikke ønsker delta i undersøkelsen.
  • Utenfor målgruppen: Personer som ikke lar seg intervjue på en faglig forsvarlig måte. Dette kan gjelde personer som ikke forstår norsk helt eller delvis, personer som hører dårlig, eller personer som ellers gir uttrykk for å ikke forstå undersøkelsen.

På bakgrunn av dette kan vi oppsummere frafallet:

Kategori Utfall
Ubesvart 6373
Nekt 4944
Utenfor Målgruppen 188
Intervju 900
Sum brutto 12405

Svarprosenten kan regnes ut ved å dele summen av de som lot seg intervjue på summen av de som lot seg intervjue pluss de som nektet. For denne undersøkelsen er svarprosenten 15.4%, noe som er litt mindre enn vanlig. Dette kan imidlertid ses i sammenheng med at dato for datainnsamlingen ble gjennomført tett opp mot jul. Siden dette er en travel tid kan det hende at svarvilligheten var noe lavere enn normalt.