1.8 Opplevd sosial klasse

R1DEMOVATE15

Vi snakker noen ganger om at det finnes ulike sosiale grupper eller samfunnsklasser. Hvis du skulle plassere seg selv i en slik samfunnsklasse, hvilken av disse skulle det være?

Tabell 1.9: Opplevd sosial klasse
Verdi Antall
Arbeiderklasse 117
Høyere middelklasse 100
Lavere middelklasse 110
Middelklasse 478
Overklasse 9
Underklasse 10
Vet ikke/Ubesvart 76
Total 900