3.2 Eksperiment 2

R1DEMOVATE7

Bergen kommune har bestemt seg for å gjennomføre såkalte borgerpaneler i tiden framover. Dette er en ordning hvor en gruppe innbyggere i kommunen blir invitert til å diskutere og gjøre seg opp en mening om en politisk sak. Jeg skal lese opp noen måter dette borgerpanelet kan gjennomføres på, og vil gjerne vite hvor mye vekt politikerne skal legge på resultatet om det ble gjennomført slik jeg beskriver:

Byborgerpanelet består av !Deltakerantall deltakere,
finner sted i Bergen sentrum på en !Dag, og varer i 7 timer.
Deltakerne blir !Kompensasjon for å være med.
!Rekrutteringsform
Saken som skal diskuteres er !Sak
Deltakerne bestemmer seg ut fra !Beslutningsgrunnlag.
Deltakerne stemmer så over saken, og resultatet blir formidlet til kommens politikere.
!Offentliggjøring

På en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at resultatet ikke skal vektlegges i det hele tatt, og 10 betyr at resultatet skal følges uansett. Hvor mye mener du resultatet fra borgerpanelet skal vektlegges når politikerne skal fatte den endelige beslutningen i saken?

Variabel Verdier
!Deltakerantall [12 / 100 / 300]
!Dag [hverdag / helgedag]
!Rekrutteringsform [Registrering er åpen for alle innbyggerne i kommunen til det er fullt./ Deltakerne trekkes tilfeldig blant alle innbyggerne i kommunen.]
!Sak [boligbygging på Store Lungegårdsvann / tiggerforbud i Bergen / turistskatt]
!Kompensasjon [ikke kompensert / kompensert med 200 kroner per time / 500 kroner per time / 1000 kroner per time]
!Beslutningsgrunnlag [egne vurderinger og preferanser / troverdig informasjon fra uavhengige eksperter / meningsutveksling mellom deltakerne i mindre grupper, hvor diskusjonen ledes av uavhengige moderatorer]
!Offentliggjøring [Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil være offentlig / Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil ikke være offentlig]

3.2.1 Analyse

Marginal means:

AMCES:

3.2.2 Respondentfordeling

Variablene R1DEMOVATE7_1, R1DEMOVATE7_2 og R1DEMOVATE7_3 er eksperimentets avhengige variabel. De andre fordelingene viser hvordan respondentene har blitt fordelt ved bruk av randomisert tildeling av de ulike vignettene.

3.2.2.1 R1DEMOVATE7_1

Verdi Antall
1 66
2 17
3 22
4 32
5 33
6 84
7 45
8 57
9 44
10 10
11 32
12 12
Total 454

3.2.2.2 R1DEMOVATE7_Antall1

Verdi Antall
12 151
100 158
300 145
Total 454

3.2.2.3 R1DEMOVATE7_Dag1

Verdi Antall
hverdag 223
helgedag 231
Total 454

3.2.2.4 R1DEMOVATE7_Komp1

Verdi Antall
ikke kompensert 109
kompensert med 200 kroner per time 107
kompensert med 500 kroner per time 129
kompensert med 1000 kroner per time 109
Total 454

3.2.2.5 R1DEMOVATE7_Rekr1

Verdi Antall
Registrering er åpen for alle innbyggerne i kommunen til det er fullt 204
Deltakerne trekkes tilfeldig blant alle innbyggerne i kommunen 250
Total 454

3.2.2.6 R1DEMOVATE7_Sak1

Verdi Antall
boligbygging på Store Lungegårdsvann 143
tiggerforbud i Bergen 149
turistskatt 162
Total 454

3.2.2.7 R1DEMOVATE7_Grunnlag1

Verdi Antall
egne vurderinger og preferanser 153
troverdig informasjon fra uavhengige eksperter 149
meningsutveksling i mindre grupper, ledet av uavhengige moderatorer 152
Total 454

3.2.2.8 R1DEMOVATE7_Offentlig1

Verdi Antall
Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil være offentlig 233
Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil ikke være offentlig 221
Total 454

3.2.2.9 R1DEMOVATE7_2

Notat: Hva betyr 12 i dette spørsmålet?
Verdi Antall
1 76
2 25
3 37
4 30
5 36
6 76
7 49
8 38
9 35
10 6
11 27
12 19
Total 454

3.2.2.10 R1DEMOVATE7_Antall2

Verdi Antall
12 151
100 154
300 149
Total 454

3.2.2.11 R1DEMOVATE7_Dag2

Verdi Antall
hverdag 239
helgedag 215
Total 454

3.2.2.12 R1DEMOVATE7_Komp2

Verdi Antall
ikke kompensert 110
kompensert med 200 kroner per time 121
kompensert med 500 kroner per time 109
kompensert med 1000 kroner per time 114
Total 454

3.2.2.13 R1DEMOVATE7_Rekr2

Verdi Antall
Registrering er åpen for alle innbyggerne i kommunen til det er fullt 232
Deltakerne trekkes tilfeldig blant alle innbyggerne i kommunen 222
Total 454

3.2.2.14 R1DEMOVATE7_Sak2

Verdi Antall
boligbygging på Store Lungegårdsvann 146
tiggerforbud i Bergen 145
turistskatt 163
Total 454

3.2.2.15 R1DEMOVATE7_Grunnlag2

Verdi Antall
egne vurderinger og preferanser 157
troverdig informasjon fra uavhengige eksperter 160
meningsutveksling i mindre grupper, ledet av uavhengige moderatorer 137
Total 454

3.2.2.16 R1DEMOVATE7_Offentlig2

Verdi Antall
Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil være offentlig 224
Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil ikke være offentlig 230
Total 454

3.2.2.17 R1DEMOVATE7_3

Notat: Hva betyr 12?
Verdi Antall
1 81
2 28
3 45
4 35
5 36
6 67
7 35
8 40
9 34
10 10
11 26
12 17
Total 454

3.2.2.18 R1DEMOVATE7_Antall3

Verdi Antall
12 146
100 161
300 147
Total 454

3.2.2.19 R1DEMOVATE7_Dag3

Verdi Antall
hverdag 214
helgedag 240
Total 454

3.2.2.20 R1DEMOVATE7_Komp3

Verdi Antall
ikke kompensert 116
kompensert med 200 kroner per time 126
kompensert med 500 kroner per time 95
kompensert med 1000 kroner per time 117
Total 454

3.2.2.21 R1DEMOVATE7_Rekr3

Verdi Antall
Registrering er åpen for alle innbyggerne i kommunen til det er fullt 211
Deltakerne trekkes tilfeldig blant alle innbyggerne i kommunen 243
Total 454

3.2.2.22 R1DEMOVATE7_Sak3

Verdi Antall
boligbygging på Store Lungegårdsvann 136
tiggerforbud i Bergen 137
turistskatt 181
Total 454

3.2.2.23 R1DEMOVATE7_Grunnlag3

Verdi Antall
egne vurderinger og preferanser 148
troverdig informasjon fra uavhengige eksperter 140
meningsutveksling i mindre grupper, ledet av uavhengige moderatorer 166
Total 454

3.2.2.24 R1DEMOVATE7_Offentlig3

Verdi Antall
Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil være offentlig 239
Hvem som deltok i borgerpanelet og hvordan de stemte vil ikke være offentlig 215
Total 454