Oversikt

Dette er en digital dokumentasjonsrapport og analyser av DEMOVATE Survey gjennomført 16. Desember 2019 - 13. Januar 2020. Gjennomføringen av analysen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra NORCE. Undersøkelsen er gjennomført på telefon hvor det er gjennomført et representativt utvalg av innbyggere 18 år og eldre.

Undersøkelsen omhandler lokaldemokrati i Bergen og inneholder 7 bakgrunnsspørsmål, 2 conjoint-eksperimenter og ulike holdningsspørsmål. Intervjuene var beregnet til å vare i 10 minutter i gjennomsnitt. I etterkant viste det seg at dette tok litt lenger tid med et gjennomsnitt på 11,5 minutter.