1.7 Bruttointekt

R1DEMOVATE19

Hva er din brutto årsinntekt for tiden?

Tabell 1.8: Bruttoinntekt
Verdi Antall
150 001 - 300 000 63
300 001 - 400 000 76
400 001 - 500 000 108
500 001 - 600 000 128
600 001 - 700 000 72
700 001 - 1 million 109
Ikke sikker/Ubesvart 245
Inntil 150 000 57
Mer enn 1 million 42
Total 900