Instruksjoner til intervjuer

Kanskje dette skal i appendix istedetfor

For å sikre så god datakvalitet som mulig er instruksjonene til intervjuerne standardisert i så stor grad som mulig. Henvendelsene til respondenten starter med at intervjuerne leser opp en fastlagt intro:

God kveld, mitt navn er […], og jeg ringer fra Respons Analyse i forbindelse med en spørreundersøkelse vi gjennomfører for Norwegian Research Centre og Universitetet i Bergen. Vi er i denne undersøkelsen interessert i hva innbyggerne i Bergen mener om ulike forhold og saker i Bergen. Alle svarene dine vil bli behandlet konfidensielt. Kunne du tenke deg å svare på noen spørmål? Det tar ca. 10 minutter