Kapittel 3 Surveyeksperimenter

Under følger oversikt over undersøkelsens conjoint-eksperimenter - R1DEMOVATE6 og R1DEMOVATE7. Utvalget blir delt i to hvor halvparten svarer på første eksperiment og andre halvpart svarer på andre eksperiment. Introtekst leses kun opp én gang. For hver respondent skal !Variabelnavn erstattes med tilfeldig uttrukne verdier fra tabellen nedenfor. Variabellisten, med tilfeldig uttrukne verdier, og spørsmålet skal repeteres tre ganger slik at hver respondent oppgir sannsynligheten for å delta i tre ulike variater av Byborgerpanelet.

Under har jeg angitt fordelingen på de to forskjellige eksperimentene, hvor 1 = Eksperiment 1 (R1DEMOVATE6) og hvor 2 = Eksperiment 2 (R1DEMOVATE7).

Verdi Antall
1 446
2 454
Total 900