2 Komitet organizacyjny

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: mgr Radosław Trepanowski

Sekretarz konferencji: mgr Katarzyna Strojna, Julia Kędzia

Komitet organizacyjny:

 • Anna Ławniczak

 • Aleksandra Żochowska

 • Dawid Bojarski

 • Ewelina Łobodziec

 • Kacper Szymański

 • Julia Kawska

 • Luiza Głazowska

 • Julia Pradelok

 • Magda Kotus

 • Monika Frydrychowicz

 • Wiktoria Szott

 • Wojciech Rogowski

 • Wojciech Świątkowski

 • Zuzanna Czerniawska

 • Zuzanna Kopeć

Skład Księgi Abstraktów w R Markdown/Bookdown: mgr Radosław Trepanowski