3 Komitet Naukowy

Przewodniczący komitetu naukowego: dr Dariusz Drążkowski, UAM

Członkowie komitetu:

  • dr Michał Misiak, UWr

  • dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, UMK

  • dr Marcin Moroń, UŚ

  • dr Jolanta Enko, SWPS

  • dr Maciej Raś, UAM