Kapitel 1 Rapportens format

Rapporten presenteras i tre format, samtliga med samma text- och bildmässiga innehåll men med något olika tekniska lösningar.

  • En HTML-version som lämpar sig bäst för läsning på skärm. Detta är rapportens primära format.
  • En traditionell PDF-version som lämpar sig bäst för eventuell utskrift och läsning på papper. Detta format är sekundärt, vilket innebär att eventuellt stora bilder krymps för att passa på det ibland begränsade A4-formatet.
  • En E-pub-version som lämpar sig bäst för läsning på läsplatta eller i mobilapp etcetera. Detta format kan anses tertiärt. Text och bild bör fungera tillfredsställande medan tabeller ibland behandlas något styvmoderligt.

Om du läser denna rapports HTML-version så når du övriga format via nedladdningsikonen i sidhuvudet (se figur 1.1).

Rapportens PDF och E-pub-versioner finns tillgängliga via sidhuvudets nedladdningssymbol.

Figure 1.1: Rapportens PDF och E-pub-versioner finns tillgängliga via sidhuvudets nedladdningssymbol.