Powerpoints

Hier vind je de powerpointsheets van de werkcollege’s. In eerste instantie staan ze er zonder de antwoorden op de vragen. Aan het eind van de week / begin van de week volgend op een onderwerp, zijn de antwoorden beschikbaar.

De antwoorden worden uiteraard wel live besproken in de werkcolleges! Dus wil je ze eerder, kom dan naar het werkcollege.

Powerpoint sheets les 1

Powerpoint sheets les 2

Powerpoint sheets les 3

Powerpoint sheets les 4

Powerpoint sheets les 5

Powerpoint sheets les 6

Powerpoint sheets les 7

Les 1: Wat is data?

Les 2: Meten en onnauwkeurigheid

Les 3: Regressie en correlatie

Les 4: kansverdeling

Les 5: 95% betrouwbaarheidsinterval

Les 6: significantie

Les 7: T toets