Introductie

De cursus Inleiding Exacte Vaardigheden (voltijd) en Biomedische Basisvaardigheden (deeltijd) maken deel uit het studieprogramma van de VL1, tijdvak 1, periode A. Het is respectievelijk een onderdeel van de voltijds en de deeltijds propedeuse van de opleiding Life Sciences. De kennis en vaardigheden die worden opgedaan sluiten aan bij de thema’s ‘Health & Disease’, ‘Food & Health’ en ‘Sustainibility’. De cursus bestaat uit 2 modules:

 • Statistiek & Excel
 • Chemisch & Rekenen
 • en voor de deeltijd een derde: vaardigheden.

Deze online reader is voor Statistiek en Excel.

Meer informatie over de overkoepelende cursus (TLSC-EV1V-17 voor voltijd OF TLSC-DLVDBB1-18 voor deeltijd) kan gevonden worden in de studiegids.

0.1 Osiris

Voor je ergens aan begint, schrijf je in voor de tentamens (sta je waarschijnlijk al) EN voor het hertentamens! (sta je misschien nog niet)

0.2 Doel van deze website

Deze website is de reader, met opdrachten van de werkcolleges, van Statistiek & Excel. De voltijd- en deeltijdcursus delen deze online reader-omgeving. Soms zijn er links opgenomen naar canvaspagina’s, in dat geval kies je de canvaspagina die voor jou van toepassing is. Bijvoorbeeld nu:

De Canvaspagina van deze cursus vind je hier voor de voltijd.

De Canvaspagina van deze cursus vind je hier voor de deeltijd.

0.3 leerdoelen en cursusinhoud

In de statistiek draait het om het verzamelen en evalueren van data (zoals onderzoeksresultaten), zodanig dat de juiste conclusies kunnen worden getrokken.

We zullen aan de slag gaan met hoe steekproeven werken, hoe je data opslaat, verwerkt, in grafieken laat zien en analyseert.

Met behulp van statistiek worden meetresultaten op basis van een steekproef vertaald naar de totale populatie.

Figure 0.1: Met behulp van statistiek worden meetresultaten op basis van een steekproef vertaald naar de totale populatie.

Excel is gedurende de opleiding en later in je werk als analist het meest gebruikte programma om data en gegevens die in het lab worden verzameld te analyseren. Het is daarom essentieel dat je goed met Excel overweg kan. Zonder begrip van Excel kun je bij projecten, practica en stages geen figuren maken van voldoende kwaliteit en conclusies trekken over je data. Voor het maken van figuren en het analyseren van data voor verslagen in de hele opleiding wordt de stof van deze lessen als bekend verwacht.

0.3.1 Leerdoelen:

Van het cursusonderdeel Statistiek & Excel worden de volgende leerdoelen getoetst:

 • De student hanteert internationale standaarden om meetwaarden af te ronden en wetenschappelijk te noteren met voorvoegsels, machten, eenheden, nauwkeurigheden en meetfouten
 • De student kan de oorsprong en gevolgen van meetfouten uitleggen met behulp relevante voorbeelden uit de biomedische beroepspraktijk
 • De student kan Excel gebruiken om data volgens gegeven richtlijnen te structureren, bewerken en analyseren
 • De student kan aan de hand van een gegeven casus lineaire regressie toepassen op een gegeven dataset met behulp van Excel
 • De student kan aan de hand van een gegeven casus de juiste formules toepassen om een 95% betrouwbaarheidsinterval te berekenen met behulp van Excel
 • De student kan aan de hand van voorbeelden uit de biomedische beroepspraktijk de gepaarde en ongepaarde t-toets toepassen op een gegeven dataset met behulp van Excel

0.4 Werkvorm

Voor dit cursusonderdeel worden 7 instructie-werkcolleges (IWC) van elk 2 uur gegeven. In de deeltijdopleiding zijn deze gesplitst in twee lesmomenten van een uur.

In deze module leren studenten de data die zij op het lab genereren met behulp van Excel te verwerken én statistisch te beoordelen. Gedurende de 7 IWC-lessen zal een docent eerst kort de kernpunten uit de theorie langslopen en een aantal oefenopdrachten doornemen. De theorie bereid je zelf voor de les voor. Vervolgens ga je tijdens het werkcollege zelfstandig aan de slag met Excel. Tijdens het werkcollege is er gelegenheid om vragen te stellen en/of uitleg te vragen aan de docent. De ingeroosterde lestijd is wellicht niet toereikend voor het maken van alle opgaven en er wordt dus verwacht dat studenten ook thuis aan de opgaven werken.

0.5 Toetsing

Het cursusonderdeel Statistiek & Excel wordt summatief getoetst (aka het “telt mee”) aan het einde van de lesperiode. Een 5,5 geldt als een voldoende resultaat, maar de cursus is pas gehaald wanneer ook de andere cursusonderdelen voldoende afgesloten zijn (chemie en rekenen, en voor de deeltijd ook de vaardigheden).

De afsluitende toets wordt digitaal gemaakt op computers van de HU op locatie, Utrecht science park. Voor het maken van deze toets is het gebruik van kladpapier en Excel toegestaan. Rekenmachines en mobiele telefoons zijn niet toegestaan. Het tentamen bestaat uit 20 meerkeuzevragen en 5 open vragen. Heb je recht op extra tijd, regel dat dat zsm met je slb-er!

Excel op een andere computer kan soms even wennen zijn, zeker als je thuis bijvoorbeeld een Mac gebruikt. We oefenen daarom tijdens een les op HU-computers. Neem zelf ook regelmatig de tijd om even op een HU-computer te werken, zodat je gevoel krijgt voor Excel met de HU-instellingen!

Naast de summatieve toets zal gedurende de cursus op verschillende manieren formatief worden getoetst zodat studenten en docenten kunnen reflecteren op de studievoortgang. Ter voorbereiding op de summatieve toets kun je over elk thema oefenopdrachten maken om te toetsen of de lesstof beheerst. De antwoorden van de opdrachten zijn beschikbaar in de reader. Probeer echt eerst zelf achter het goede antwoord te komen! Er komt in de loop van de cursus ook een oefentoets beschikbaar in testvision

Zie canvas voor verdere informatie over toetsing

0.6 Hulp vragen

Tijdens de lessen is er veel ruimte om vragen te stellen. Loop je echt vast tussen lessen in? Mails met vragen moeten voldoen aan de volgende regels:

 • je hebt je probleem eerst gegoogeld en komt er met google niet uit.
 • vermeld in het onderwerp je vak en waar je vraag over gaat. bijv: EV1V - vraag opdracht 2.4
 • Leg in je mail uit wat er mis gaat en wat je al geprobeerd hebt:
 • nee: Ik snap 2.4 niet, groet, Joep
 • nee: Excel doet niet wat ik wil, groet, Janneke
 • ja: Als ik bij opdracht 2.4 de formule kopieer naar Excel geeft hij ### in plaats van nummers, weet u wat er aan de hand kan zijn? Ik heb al geprobeerd om de formule over te typen, maar dat hielp niet. groet, Joop.

0.7 Studiebelasting

Reken voor statistiek en Excel op ongeveer 2,5EC = 70 uur aan werk in totaal. Als je alleen contacturen van de werkcolleges telt (7 x 2 = 14 uur) ben je dus zeker niet klaar met studeren. Reken er op dat je thuis ook nog aan dit vak moet werken.

0.7.0.1 De {bookdown} package

Deze website is gemaakt met de bookdown package van Yihui Xie. Vind je dit er reuze interessant uitzien, we leren (naast een boel data science / bioinformatica) hoe je dit soort websites kunt maken in de 3e-jaars vakken Data Science For Biology 1 en 2.