3.5 EIPS2017E

We are interested in how people see the role of referendums in political decisions. Imagine a debate surfaced concerning the membership of [PANEL COUNTRY] in the EU, and that an advisory referendum was held on the issue.

EIPS2017E_turnout

EIPS2017E_winner

EIPS2017E_majoritysize

EIPS2017E_dv

Translations

France: Nous souhaiterions savoir le rôle qu’attribuent les citoyens aux référendums dans les décisions politiques. Imaginez qu’un grand débat soit ouvert concernant l’adhésion de la France à l’U.E. et que la question soit soumise à un référendum de consultation.

Germany: “Wir würden gerne wissen, wie die Menschen über die Rolle von Volksbefragungen (unverbindliche Referenden) bei politischen Entscheidungen denken. Stellen Sie sich vor, es kommt zu einer Diskussion über die EU-Mitgliedschaft von Deutschland und einer Volksbefragung in dieser Frage.”

Iceland: “Við höfum áhuga á að sjá hvert fólk telur hlutverk þjóðaratkvæðagreiðslna í pólitískri ákvarðanatöku. Ímyndaðu þér að umæður væru um aðild Íslands að Evrópusambandinu og að leiðbeinandi þjóðaratkvæðagreiðsla væri haldin um málið.”

Netherlands: Wij zijn geïnteresseerd in meningen over de rol van referenda in het politieke besluitvormingsproces. Stelt u zich voor dat er een debat ontstaat over het Nederlandse lidmaatschap van de EU en dat hierover een raadgevend referendum wordt gehouden.

Norway: “Vi er interesserte i hvordan innbyggerne vurderer folkeavstemningers rolle i politiske beslutninger. Se for deg at det kom en ny debatt vedrørende norsk medlemskap i EU, og at det ble holdt en rådgivende folkeavstemning om saken.”

Sweden: Vi är intresserade av hur människor ser betydelsen av folkomröstningar i politiska beslut. Föreställ dig att en debatt tog fart om Sveriges medlemskap i EU, och att en rådgivande folkomröstning hölls i frågan.

3.5.1 EIPS2017E_dv

What is right in such a situation, should the government follow the outcome of the referendum even though the majority of the national parliament disagreed with the referendum outcome?

France: Dans une telle situation, estimez-vous que le gouvernement doit se plier aux résultats du référendum même si la majorité parlementaire nationale est d’un avis contraire?

Germany: “Welche Reaktion wäre in diesem Fall angemessen? Sollte sich die Regierung an das Ergebnis der Volksbefragung halten, auch dann, wenn die Mehrheit des Bundestags dagegen wäre?”

Iceland: “Hvað er rétt að gera í þessum aðstæðum, eiga stjórnvöld að fara að niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar jafnvel þó meirihluti þingmanna á þinginu væri ósammála niðurstöðum hennar?”

Netherlands: Wat is in een dergelijke situatie correct: moet de regering de uitkomst van het referendum overnemen, zelfs als de meerderheid van het parlement het niet met de uitkomst van het referendum eens is?

Norway: “Hva mener du er riktig i et slikt tilfelle, burde regjeringen følge resultatet i folkeavstemningen selv om flertallet i Stortinget er uenig?”

Sweden: Vad är rätt i en sådan situation, bör regeringen följa folkomröstningens resultat trots att majoriteten av det nationella parlamentet inte höll med om folkomröstningens resultat?

Table 3.10: Panel variable names and values
EIPS France Germany Iceland Netherlands Norway Sweden
0 No, the government should not follow the outcome of the referendum 0 Non, le gouvernement ne doit pas tenir compte des résultats du référendum 1 ja, die Regierung sollte sich daran halten 0 Já, stjórnvöld eiga að fara að niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunnar 0 Nee, de regering moet de uitkomst van het referendum niet volgen 0 Nei, regjeringen burde ikke følge resultatet i folkeavstemningen 0 Nej, regeringen borde inte följa resultatet i folkomröstningen
1 Yes, the government should follow the outcome of the referendum 1 1 Oui, le gouvernement doit respecter les résultats du référendum 2 nein, die Regierung sollte sich nicht daran halten 1 Nei, stjórnvöld eiga ekki að fara að niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunnar 1 Ja, de regering moet de uitkomst van het referendum volgen 1 Ja, regjeringen burde følge resultatet i folkeavstemningen 1 Ja, regeringen borde följa resultatet i folkomröstningen
No answer 99 -90 97 NA 97 99
Note:
Variable names. France = pe03_EIPS2017E, Germany = ZH29054, Iceland = EIPS2017E_dv, Netherlands = EIPS2017E & EIPS2017Echeck, Norway = eips2017e_dv, Sweden = EIPS2017E_dv
Table 3.11: Distributions
Value EIPS France Germany Iceland Netherlands Norway Sweden
No 5306 444 841 435 1972 627 987
Yes 12195 2029 1839 1411 3511 1968 1437
Sum 17501 2473 2680 1846 5483 2595 2424
No answer 391 34 0 74 139 111 33
Missing 64 0 14 0 0 0 50
Total 17956 2507 2694 1920 5622 2706 2507

3.5.2 EIPS2017E_turnout

Table 3.12: Panel variable names and values
EIPS France Germany Iceland Netherlands Norway Sweden
1: (blank) 1: (blank) 1: (blank) 1: (óútfyllt) 1: (leeg) 1: (blank) 1: (blank)
2: 35 percent of the citizens participated 2: Avec un taux de participation de 35 pour cent 2: 35 Prozent der Bevölkerung nimmt teil 2: 35% borgara tóku þátt 2: 35 procent van de burgers deelgenomen 2: 35 prosent av befolkningen deltokl 2: 35 procent av medborgarna deltog
3: 47 percent of the citizens participated 3: Avec un taux de participation de 47 pour cent 3: 47 Prozent der Bevölkerung nimmt teil 3: 47% borgara tóku þátt 3: 47 procent van de burgers deelgenomen 3: 47 prosent av befolkningen deltok 3: 47 procent av medborgarna deltog
4: 53 percent of the citizens participated 4: Avec un taux de participation de 53 pour cent 4: 53 Prozent der Bevölkerung nimmt teil 4: 53% borgara tóku þátt 4: 53 procent van de burgers deelgenomen 4: 53 prosent av befolkningen deltok 4: 53 procent av medborgarna deltog
5: 85 percent of the citizens participated 5: Avec un taux de participation de 85 pour cent 5: 85 Prozent der Bevölkerung nimmt teil 5: 85% borgara tóku þátt 5: 85 procent van de burgers deelgenomen 5: 85 prosent av befolkningen deltok 5: 85 procent av medborgarna deltog
Note:
Variable names : France = pe03_EIPS2017E_TURNOUT, Germany = expZH29054_1, Iceland = EIPS2017E_turnout, Netherlands = EIPS2017E_turnout, Norway = eips2017e_turnout, Sweden = EIPS2017E_turnout
Table 3.13: Distributions
Value EIPS France Germany Iceland Netherlands Norway Sweden
(Blank) 3609 514 539 398 1110 532 516
35pst participation 3625 498 539 388 1135 532 533
47pst participation 3541 495 539 354 1084 570 499
53pst participation 3598 488 539 396 1124 567 484
85pst participation 3559 512 538 384 1169 481 475
Total 17932 2507 2694 1920 5622 2682 2507

3.5.3 EIPS2017E_majoritysize

Table 3.14: Panel variable names and values
EIPS France Germany Iceland Netherlands Norway Sweden
1: (blank) 1: (blank) 1: (blank) 1: (blank) 1: (leeg) 1: (blank) 1: (blank)
2: The winning side received 51 percent of the votes 2: Avec une majorité de 51 pour cent des votes 2: Die Gewinner erhalten 51 Prozent der Stimmen 2: Sigurliðið fékk 51 prósent atkvæða 2: Het winnende kamp kreeg 51 procent van de stemmen 2: Flertallet fikk 51 prosent av stemmene 2: Den segrande sidan fick 51 procent av rösterna
3: The winning side received 55 percent of the votes 3: Avec une majorité de 55 pour cent des votes 3: Die Gewinner erhalten 55 Prozent der Stimmen 3: Sigurliðið fékk 55 prósent atkvæða 3: Het winnende kamp kreeg 55 procent van de stemmen 3: Flertallet fikk 55 prosent av stemmene 3: Den segrande sidan fick 55 procent av rösterna
4: The winning side received 70 percent of the votes 4: Avec une majorité de 70 pour cent des votes 4: Die Gewinner erhalten 70 Prozent der Stimmen 4: Sigurliðið fékk 70 prósent atkvæða 4: Het winnende kamp kreeg 70 procent van de stemmen 4: Flertallet fikk 70 prosent av stemmene. 4: Den segrande sidan fick 70 procent av rösterna
Note:
*Variable names:** France = pe03_EIPS2017E_MAJORITYSIZE, Germany = expZH29054_2, Iceland = EIPS2017E_majoritysize, Netherlands = EIPS2017E_majoritysize, Norway = eips2017e_majoritysize, Sweden = EIPS2017E_majoritysize
Table 3.15: Distributions
Value EIPS France Germany Iceland Netherlands Norway Sweden
(Blank) 4899 644 673 952 1356 658 616
Winning side received 51pst of the votes 5026 621 674 968 1485 656 622
Winning side received 55pst of the votes 4040 613 674 0 1405 707 641
Winning side received 70pst of the votes 3967 629 673 0 1376 661 628
Total 17932 2507 2694 1920 5622 2682 2507
1 The Icelandic survey programmed only two values on this variable – Not shown and 51 percent, which explains the larger number of observations for these values in the Iceland and total EIPS samples.

3.5.4 EIPS2017E_winner

Table 3.16: Panel variable names and values
EIPS France Germany Iceland Netherlands Norway Sweden
1: (blank) 1: (blank) 1: (blank) 1: (óútfyllt) 1: (leeg) 1: (blank) 1: (blank
2: The pro-EU side won the majority 2: Avec une victorie des pro-Union européene 2: Die Befürworter der EU-Mitgliedschaft erhalten die Merheit 2: Stuðningsmenn ESB náðu meirihluta 2: Het pro-EU kamp behaalde de meerderheid 2: JA-siden fikk flertallet av stemmene 2: Den EU-positiva sidan vann
3: The anti-EU side won the majority 3: Avec une victorie des anti-Union européene 3: Die Gegner der EU-Mitgliedschaft erhalten die Merheit 3: Andstæðingar ESB náðu meirihluta 3: Het anti-EU kamp behaalde de meerderheid 3: NEI-siden fikk flertallet av stemmene 3: Den EU-negativa sidan vann
Note:
Variable names : France = pe03_EIPS2017E_WINNER, Germany = expZH29054_3, Iceland = EIPS2017E_winner, Netherlands = EIPS2017E_winner, Norway = eips2017e_winner, Sweden = EIPS2017E_winner
Table 3.17: Distributions
Value EIPS France Germany Iceland Netherlands Norway Sweden
(Blank) 5990 806 898 676 1867 881 862
The pro-EU side won the majority 6023 852 898 645 1860 918 850
The anti-EU side won the majority 5919 849 898 599 1895 883 795
Total 17932 2507 2694 1920 5622 2682 2507