4 Nazivi

Pri kreiranju podataka različitih struktura, potrebno im je dodijeliti nazive. Ponekad će to biti slova, na primjer, a, b, x, y i slično. No, ako se bavite s većim brojem varijabli, onda će im biti potrebno dodijeliti nazive vezane uz pojam. Pritom se preporučuje:

  • izbjegavati dijakritike (č, ć, đ, dž, š i ž)
  • naziv ne može sadržavati razmak
  • umjesto razmaka, u nazivu ne koristiti crticu/povlaku ( - ), nego donju povlaku ( _ ), na primjer: visina_cm
  • alternativno, naziv se može zapisati kao jedna riječ, na primjer, VisinaCm ili visinacm
  • druga alternativa je koristiti točke: visina.cm

Nadalje, R je osjetljiv na velika i mala slova. To znači da Visina_cm \(\neq\) visina.cm. To ujedno znači da Visina.cm i visina.cm mogu biti dvije zasebne, različite varijable. No, važno je obratiti pozornost na to pri pozivanju varijabli, osobito u slučaju dobivanja poruka upozorenja kao što su ‘Error: object ’Visina.cm’ not found’ ili ‘#> Error in eval(expr, envir, enclos): object ’Visina.cm’ not found’.