21 Globalne opcije

U R-u, globalne opcije (options()), koriste se za postavljanje ili ispitivanje globalnih opcija koje utječu na ponašanje cijelog R okruženja. Ove opcije mogu biti vrlo korisne za prilagodbu radnih procesa, ponašanja grafičkih prikaza, izlaza i drugih aspekata R sesije. Evo nekoliko često korištenih globalnih opcija u R-u:

  • options(scipen=999): Ova opcija kontrolira kako se prikazuje znanstvena notacija. Veća vrijednost za scipen favorizira prikazivanje brojeva u obliku fiksnog broja umjesto u znanstvenoj notaciji.

  • options(digits=3): Postavlja broj značajnih znamenki koji se prikazuju u izlazima. Na primjer, options(digits=7) prikazuje do 7 značajnih znamenki (treba voditi računa da se radi o broju znamenki, a ne decimalnih mjesta).

  • options(stringsAsFactors=FALSE): Ova opcija određuje treba li automatski pretvoriti znakovne vektore u faktore prilikom kreiranja podatkovnih okvira. Postavljanje na FALSE sprečava automatsku pretvorbu.

  • options(warn=): Kontrolira kako R upravlja upozorenjima. Na primjer, options(warn=-1) će potisnuti sva upozorenja, dok options(warn=2) pretvara upozorenja u greške.

  • options(error=): Omogućuje korisnicima da postave vlastitu funkciju za upravljanje greškama.

  • options(width=): Postavlja širinu ispisa u konzoli. Korisno za upravljanje širinom ispisa kada radite s velikim skupovima podataka.

  • options(prompt=“R>,” continue=” “): Ove opcije omogućuju prilagodbu prompta u R konzoli.

  • options(expressions=): Postavlja maksimalan broj izraza koji se mogu ugnijezditi. Povećanje ove vrijednosti može biti korisno u situacijama kada radite s vrlo složenim ili duboko ugniježđenim izrazima.

  • options(viewer=): Postavlja funkciju koja se koristi za prikaz HTML sadržaja, na primjer u R Markdownu.

  • options(par(mfrow=c(,))): Ove opcije se koriste za postavljanje izgleda grafičkih prikaza (broj redaka i stupaca) kada se crta više grafikona u jednom prozoru. Na primjer, par(mfrow=c(2,2)) će postaviti raspored tako da se u prozoru mogu nacrtati četiri grafikona, raspoređena u 2 reda i 2 stupca.

Ove opcije su korisne za fino podešavanje različitih aspekata R sesije kako bi bolje odgovarali vašim potrebama i stilu rada.