3 Osnovni tipovi podataka

Naziv Primjer Vrsta
1. double 1, 2.33, 50.99, 3e10 realni brojevi
2. integer 5l, -2, 5387l cjeli brojevi
3. character slova, oznake, 50 %, pa} znakovni tip
4. logical TRUE, FALSE, T, F logički
5. complex 1+5i, 5-2i kompleksni brojevi
6. raw as.raw(11) sirovi

Tablica prikazuje osnovne vrste podataka. Posljednje dvije vrste koriste se vrlo rijetko.

Provjera vrste podataka može se izvršiti pomoću typeof(), ili funkcijama is (is.integer(), is.character(), itd.) typeof() naredba povratno daje naziv tipa podataka (double, integer, itd.), dok je naredba koja sadrži is logička i povratno daje TRUE ili FALSE.

Tip podataka moguće je promijeniti funkcijom koja sadrži as (as.integer(), as.double(), as.character(), itd.). Ipak, preporučuje se ne koristiti promjenu tipa podataka prije nego se izvrši detaljni uvid u podatke. Naime, može se dogoditi (i događa se) da niz podataka sadrži pogrešno zapisane vrijednosti, na primjer, pojavljuje se „o“ na mjestu gdje bi trebala biti „0“, stoga je tip podataka identificiran kao character umjesto integer li double. Sama promjena tipa podataka neće riješiti ovaj problem, nego podatke treba provjeriti i urediti prije takve promjene.