6 Operatori u R-u

 • Aritmetički operatori:

  • ‘+’ (plus): zbrajanje
  • ‘-’ (minus): oduzimanje
  • ’*’ (puta): množenje
  • ‘/’ (podijeljeno s): dijeljenje
  • ‘^’ ili ’**’: potenciranje
  • ‘%%’: moduo (ostatak pri dijeljenju)
  • ‘%/%’: cjelobrojno dijeljenje

 • Logički operatori:

  • ‘&’ ili ‘&&’: logički AND
  • ‘|’ ili ‘||’: logički OR
  • ‘!’: logički NOT
  • ‘!=’: logički NOT EQUAL to
  • Ovi operatori se koriste za usporedbu i testiranje uvjeta

 • Operatori za usporedbu:

  • ‘<:’ manje od
  • ‘<=:’ manje ili jednako
  • ‘>:’ veće od
  • ‘>=:’ veće ili jednako
  • ‘==:’ jednakost
  • ‘!=:’ nejednakost

 • Operatori za dodjelu:

  • ‘<-’ ili ‘=’: standardni operatori za dodjelu
  • ‘<<-’: globalna dodjela
  • ‘->’: dodjela s desna na lijevo

 • Operatori za kontrolu tijeka:

  • ‘%in%’: operator pripadnosti, koristi se za provjeru nalazi li se element u skupu

 • Specifični operatori:

  • ’%*%’: matrično množenje
  • ‘%/%’: cjelobrojno dijeljenje
  • ‘%o%’: vanjski produkt
  • ‘%x%’: Kroneckerov produkt
  • ‘:’: operator za stvaranje sekvenci

 • Operatori za funkcije:

  • ‘%>%’: operator pipe, popularan u dplyr i tidyverse paketima, koristi se za lančanje naredbi
  • ‘|>’: alternativni zapis operatora pipe, koristi se u kontekstu „onda/ then”.

Ovi operatori su ključni u svakodnevnom radu s R-om, omogućujući manipulaciju podacima, izvođenje matematičkih operacija i kontrolu tijeka programa. Razumijevanje i pravilna upotreba ovih operatora su osnova za efikasno programiranje u R-u.