13 Kreiranje podatkovnih okvira (data frame)

Podatkovni okviri (data frame) su uređeni dvodimenzionalni skupovi podataka koji se mogu sastojati od elemenata različitih tipova, uz uvjet da se unutar pojedinog stupca nalaze elementi istog tipa. Primjer:

##  Drzava Broj_turistickih_dolazaka Broj_turistickih_putovanja_(odlazni)
## 1. Croatia 57668           2980                
## 2. France 211998          48069                
## 3. China  158606          149720               
## 4. Italy  93228.6          61194.6               
## 5. Austria 30816           11043                
## 6. Ireland 10926           8643

Podaci se odnose na zadnje dostupne podatke iz 2018. godine dostupne na mrežnim stranicama Svjetske Banke, DT.INT.ARVL i ST.INT.DPRT izraženi u tisućama. Recimo da se ovi podaci žele zapisati u obliku podatkovnog okvira. Za to postoji više načina. Prvi način:

y <- c("Croatia",  57668.00,  2980.00,
   "France", 211998.00, 48069.00,
   "China", 158606.00, 149720.00,
   "Italy", 93228.60,  61194.60,
   "Austria",  30816.00, 11043.00,
   "Ireland",  10926.00,  8643.00)

Turisti <- matrix(y, nrow=6, ncol=3, byrow=TRUE)
colnames(Turisti)<-c("Drzava", "Broj_turistickih_dolazaka", "Broj_turistickih_putovanja_(odlazni)")
rownames(Turisti)<-c("1.","2.","3.","4.","5.","6.")
Turisti1<-as.data.frame(Turisti)
#s obzirom da su podaci uneseni mješovito s obzirom na tip, ako se broj turističkih dolazaka i odlazaka ne definiraju kao double ili integer, preuzet će tip chr
Turisti1$`Broj_turistickih_dolazaka`<-as.double(Turisti1$`Broj_turistickih_dolazaka`)
Turisti1$`Broj_turistickih_putovanja_(odlazni)`<-as.double(Turisti1$`Broj_turistickih_putovanja_(odlazni)`)
Turisti1
##   Drzava Broj_turistickih_dolazaka Broj_turistickih_putovanja_(odlazni)
## 1. Croatia          57668.0                2980.0
## 2. France         211998.0               48069.0
## 3.  China         158606.0               149720.0
## 4.  Italy          93228.6               61194.6
## 5. Austria          30816.0               11043.0
## 6. Ireland          10926.0                8643.0

Drugi način:

Drzava <- c("Croatia", "France", "China", "Italy", "Austria", "Ireland")
Br_t_dol<-c(57668, 211998, 158606, 93228, 30816, 10926)
Br_t_odl<-c(2980, 48069, 14972, 61194, 11043, 8643)
Turisti2<-data.frame(Drzava, Br_t_dol, Br_t_odl)
Turisti2
##  Drzava Br_t_dol Br_t_odl
## 1 Croatia  57668   2980
## 2 France  211998  48069
## 3  China  158606  14972
## 4  Italy  93228  61194
## 5 Austria  30816  11043
## 6 Ireland  10926   8643

Treći način:

D1<-c("Croatia",  57668.00,  2980.00)
D2<-c("France", 211998.00, 48069.00)
D3<-c("China", 158606.00, 149720.00)
D4<-c("Italy", 93228.00,  61194.60)
D5<-c("Austria",  30816.00, 11043.00)
D6<-c("Ireland",  10926.00,  8643.00)
Tur<-rbind(D1, D2, D3, D4, D5, D6)
colnames(Tur)<-c("Drzava", "Broj_turistickih_dolazaka", "Broj_turistickih_putovanja_(odlazni)")
rownames(Tur)<-c("1.","2.","3.","4.","5.","6.")
Turisti3<-as.data.frame(Tur)
#s obzirom da su podaci uneseni mješovito s obzirom na tip, ako se broj turističkih dolazaka i odlazaka ne definiraju kao double ili integer, preuzet će tip chr
Turisti3$`Broj_turistickih_dolazaka`<-as.double(Turisti3$`Broj_turistickih_dolazaka`)
Turisti3$`Broj_turistickih_putovanja_(odlazni)`<-as.double(Turisti3$`Broj_turistickih_putovanja_(odlazni)`)
Turisti3
##   Drzava Broj_turistickih_dolazaka Broj_turistickih_putovanja_(odlazni)
## 1. Croatia           57668                2980.0
## 2. France          211998               48069.0
## 3.  China          158606               149720.0
## 4.  Italy           93228               61194.6
## 5. Austria           30816               11043.0
## 6. Ireland           10926                8643.0

Četvrti način:

Turisti4<-data.frame(Drzava=c("Croatia", "France", "China", "Italy", "Austria", "Ireland"), Br_t_dol=c(57668, 211998, 158606, 93228, 30816, 10926), Br_t_odl=c(2980, 48069, 14972, 61194, 11043, 8643))
Turisti4
##  Drzava Br_t_dol Br_t_odl
## 1 Croatia  57668   2980
## 2 France  211998  48069
## 3  China  158606  14972
## 4  Italy  93228  61194
## 5 Austria  30816  11043
## 6 Ireland  10926   8643

Može se uočiti da su drugi i četvrti način jednostavniji i brži za primjenu. Poanta ovih primjera je da uočite da je do rješenja moguće doći na različite načine. Dakako, neki od načina bit će elegantniji od drugih, ali važno je uočiti da ne postoji isključivo „jedan način na koji se nešto radi”. Igrajte se, isprobavajte i otkrijte svoj stil.

Već je pri unosu podataka u podatkovni okvir na prvi i treći način primijenjen jedan oblik odabira. Prije nego se pozabavimo odabirima, pogledajmo što čini podatkovni okvir.