Uvod u R i R Studio


ImpressumOvo je neobjavljena verzija priručnika


Izdavač i sjedište

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula


Autori

doc. dr. sc. Katarina Kostelić

izv. prof. dr. sc. Darko Etinger


Recenzenti:

izv. prof. dr. sc. Siniša Sovilj

doc. dr. sc. Ivan Lorencin


Lektura:

Nitor usluge d.o.o.

Petračićeva 4, 10000 ZagrebGrafičko oblikovanje i prijelom

RMarkdown, gitbook, DALL·E


Mjesto i godina izdanja

Pula, 2024.


ISBN


DOI


Broj i datum odluke Odbora za izdavačku djelatnost:

Sveučilišni udžbenik je objavljen na temelju Odluke Odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, KLASA: