23 Zadaci

Otvorite novi R Script dokument.

 1. Kreirajte vektor z koji će sadržavati sve parne brojeve između 50 i 100.

 2. Provjerite tip z-a.

 3. Izračunajte prosjek vrijednosti varijable z.

 4. Kreirajte podatkovni okvir prema podacima iz tablice na 32. stranici u Statističkim informacijama

 5. Pretvorite podatkovni okvir iz prošlog zadatka u tablicu.

 6. Kreirajte vektor temeljem podataka iz tablice na 33. stranici Statističkih informacija, na način da koristite samo opažanja iz 2020. godine za minimalno šest varijabli.

 7. Kreirajte vektor temeljem podataka iz tablice na 33. stranici Statističkih informacija, na način da koristite samo opažanja iz 2019. godine za iste varijable koje ste odabrali u prethodnom zadatku.

 8. Vektorima iz 5. i 6. zadatka pridružite nazive.

 9. Spojite vektore iz 5. i 6. zadatka.

 10. Vektor iz prethodnog zadatka pretvorite u matricu.

 11. Matrici iz prethodnog zadatka pridodajte opažanja iz 2018., za iste varijable, iz istog izvora podataka.

 12. Matricu pretvorite u podatkovni okvir.

 13. Iz podatkovnog okvira obrišite jedan podatak iz 2018. godine.

 14. Iz podatkovnog okvira obrišite jednu, proizvoljno odabranu, varijablu.

 15. Izračunajte nekoliko statističkih pokazatelja za preostale varijable.

 16. Je li moguće spojiti dva podatkovna okvira koja ste kreirali? Obrazložite odgovor.

 17. Ako vas zanima udio nezaposlenih žena prema razinama obrazovanja, na koji način možete sortirati/filtrirati podatkovni okvir?

 18. Na stranici 36. Statističkih informacija pogledajte dio podataka pod nazivom Upisani studenti. Na koje je sve načine moguće podatke zapisati u R-u? O kakvim se podacima radi? Što su opažanja, a što su varijable?

 19. Na stranici 53 istog dokumenta, nalazi se tablica „BRUTO DOMAĆI PROIZVOD REPUBLIKE HRVATSKE”. Razmislite o kakvim se podacima radi, što su varijable, a što opažanja i na koji bi način bilo potrebno upisati podatke u R da se kreira podatkovni okvir.

 20. Ako niste ranije, bilo bi dobro sad proći sve primjere naredbi u ovom dokumentu. Osobitu pozornost posvetite onim funkcijama koje su vam nejasne i ne zaboravite koristiti prozor Help. Ako i nakon toga imate poteškoće, javite se za konzultacije ili pitajte na početku sljedećeg sata.

I nemojte zaboraviti, na kraju rada pohraniti projekt/ skriptu…