12 Kreiranje i rad s listama

Nalik vektorima, liste su jednodimenzionalni objekti, ali mogu sadržavati elemente različitih tipova i mogu uključivati druge objekte (vektore, matrice, druge liste, funkcije i dr., što znači da elementi unutar liste ne moraju biti jednodimenzionalni). Zadaje se funkcijom list(). Na primjer,

lista1 <-list(5, "Pula", a, AB)
lista1
## [[1]]
## [1] 5
## 
## [[2]]
## [1] "Pula"
## 
## [[3]]
## [1] 1 2 3 4 5
## 
## [[4]]
##   [,1] [,2] [,3]
## [1,]  10  13  16
## [2,]  11  14  17
## [3,]  12  15  18
## [4,]  1  2  3
## [5,]  4  5  6
## [6,]  7  8  9

Elementi liste naznačeni su dvostrukim uglatim zagradama i označavaju poziciju elementa u listi. Dakle, i dalje se radi o uređenom nizu i prema poziciji je moguće odabirati elemente.

lista1[[2]]
## [1] "Pula"

12.1 Dodavanje atributa

Elementima liste moguće je pridružiti nazive.

names(lista1)<-c("broj", "grad", "vektor", "matrica")
lista1
## $broj
## [1] 5
## 
## $grad
## [1] "Pula"
## 
## $vektor
## [1] 1 2 3 4 5
## 
## $matrica
##   [,1] [,2] [,3]
## [1,]  10  13  16
## [2,]  11  14  17
## [3,]  12  15  18
## [4,]  1  2  3
## [5,]  4  5  6
## [6,]  7  8  9

Elementima liste moguće je pridodati nazive i prilikom kreiranja liste.

lista2<-list(Drzava="Hrvatska", Grad="Hvar", Selo="Heki", Rijeka="Hudinja", Jezero="Harambašić", Opcina="Hum na Sutli", Planina="Hahlići", Zivotinja=c("Hrcak", "Hobotnica", "Hijena"))
lista2
## $Drzava
## [1] "Hrvatska"
## 
## $Grad
## [1] "Hvar"
## 
## $Selo
## [1] "Heki"
## 
## $Rijeka
## [1] "Hudinja"
## 
## $Jezero
## [1] "Harambašić"
## 
## $Opcina
## [1] "Hum na Sutli"
## 
## $Planina
## [1] "Hahlići"
## 
## $Zivotinja
## [1] "Hrcak"   "Hobotnica" "Hijena"

12.2 Odabir elemenata

Odabire je moguće vršiti putem pozicije elementa i putem naziva.

lista2[1]
## $Drzava
## [1] "Hrvatska"
lista2$Drzava
## [1] "Hrvatska"
lista1$matrica
##   [,1] [,2] [,3]
## [1,]  10  13  16
## [2,]  11  14  17
## [3,]  12  15  18
## [4,]  1  2  3
## [5,]  4  5  6
## [6,]  7  8  9

Moguće je odabirati elemente unutar elemenata liste, na primjer:

lista1$matrica[4,3]
## [1] 3
lista1[[3]][15]
## [1] NA

12.3 Dodavanje elemenata

Ako se želi postojeću listu proširiti za element, onda je to moguće učiniti pridruživanjem.

lista2$Biljka<-"Hren"
lista2
## $Drzava
## [1] "Hrvatska"
## 
## $Grad
## [1] "Hvar"
## 
## $Selo
## [1] "Heki"
## 
## $Rijeka
## [1] "Hudinja"
## 
## $Jezero
## [1] "Harambašić"
## 
## $Opcina
## [1] "Hum na Sutli"
## 
## $Planina
## [1] "Hahlići"
## 
## $Zivotinja
## [1] "Hrcak"   "Hobotnica" "Hijena"  
## 
## $Biljka
## [1] "Hren"

Također, moguće je dodati element u neki od elemenata liste.

lista2$Biljka[2]<-"Hibiskus"
lista2
## $Drzava
## [1] "Hrvatska"
## 
## $Grad
## [1] "Hvar"
## 
## $Selo
## [1] "Heki"
## 
## $Rijeka
## [1] "Hudinja"
## 
## $Jezero
## [1] "Harambašić"
## 
## $Opcina
## [1] "Hum na Sutli"
## 
## $Planina
## [1] "Hahlići"
## 
## $Zivotinja
## [1] "Hrcak"   "Hobotnica" "Hijena"  
## 
## $Biljka
## [1] "Hren"   "Hibiskus"

Ako element koji se pridružuje nije potrebno imenovati, onda se pridruživanje može izvršiti na sljedeći način:

lista1[5]<-"50 %"
lista1
## $broj
## [1] 5
## 
## $grad
## [1] "Pula"
## 
## $vektor
## [1] 1 2 3 4 5
## 
## $matrica
##   [,1] [,2] [,3]
## [1,]  10  13  16
## [2,]  11  14  17
## [3,]  12  15  18
## [4,]  1  2  3
## [5,]  4  5  6
## [6,]  7  8  9
## 
## [[5]]
## [1] "50 %"

12.4 Izmjena ili brisanje elementa

Ako se želi izbrisati element, onda je to moguće na sljedeći način:

lista1[[1]]<-NULL
lista1
## $grad
## [1] "Pula"
## 
## $vektor
## [1] 1 2 3 4 5
## 
## $matrica
##   [,1] [,2] [,3]
## [1,]  10  13  16
## [2,]  11  14  17
## [3,]  12  15  18
## [4,]  1  2  3
## [5,]  4  5  6
## [6,]  7  8  9
## 
## [[4]]
## [1] "50 %"

Izmjena elementa:

lista1[[2]]<-c(6,7,8,9,10)
lista1
## $grad
## [1] "Pula"
## 
## $vektor
## [1] 6 7 8 9 10
## 
## $matrica
##   [,1] [,2] [,3]
## [1,]  10  13  16
## [2,]  11  14  17
## [3,]  12  15  18
## [4,]  1  2  3
## [5,]  4  5  6
## [6,]  7  8  9
## 
## [[4]]
## [1] "50 %"

12.5 Spajanje lista

Nadalje, slično kao što se mogu spajati vektori i matrice, mogu se spajati i liste.

lista3<-list(lista1,lista2)
lista3
## [[1]]
## [[1]]$grad
## [1] "Pula"
## 
## [[1]]$vektor
## [1] 6 7 8 9 10
## 
## [[1]]$matrica
##   [,1] [,2] [,3]
## [1,]  10  13  16
## [2,]  11  14  17
## [3,]  12  15  18
## [4,]  1  2  3
## [5,]  4  5  6
## [6,]  7  8  9
## 
## [[1]][[4]]
## [1] "50 %"
## 
## 
## [[2]]
## [[2]]$Drzava
## [1] "Hrvatska"
## 
## [[2]]$Grad
## [1] "Hvar"
## 
## [[2]]$Selo
## [1] "Heki"
## 
## [[2]]$Rijeka
## [1] "Hudinja"
## 
## [[2]]$Jezero
## [1] "Harambašić"
## 
## [[2]]$Opcina
## [1] "Hum na Sutli"
## 
## [[2]]$Planina
## [1] "Hahlići"
## 
## [[2]]$Zivotinja
## [1] "Hrcak"   "Hobotnica" "Hijena"  
## 
## [[2]]$Biljka
## [1] "Hren"   "Hibiskus"

Alternativno, liste se mogu spojiti i kombiniranjem:

lista4<-c(lista1,lista2)
lista4
## $grad
## [1] "Pula"
## 
## $vektor
## [1] 6 7 8 9 10
## 
## $matrica
##   [,1] [,2] [,3]
## [1,]  10  13  16
## [2,]  11  14  17
## [3,]  12  15  18
## [4,]  1  2  3
## [5,]  4  5  6
## [6,]  7  8  9
## 
## [[4]]
## [1] "50 %"
## 
## $Drzava
## [1] "Hrvatska"
## 
## $Grad
## [1] "Hvar"
## 
## $Selo
## [1] "Heki"
## 
## $Rijeka
## [1] "Hudinja"
## 
## $Jezero
## [1] "Harambašić"
## 
## $Opcina
## [1] "Hum na Sutli"
## 
## $Planina
## [1] "Hahlići"
## 
## $Zivotinja
## [1] "Hrcak"   "Hobotnica" "Hijena"  
## 
## $Biljka
## [1] "Hren"   "Hibiskus"

12.6 Razdvajanje lista

Razdvajanje liste vrši se pomoću unlist().

unlist(lista4)
##      grad    vektor1    vektor2    vektor3    vektor4 
##     "Pula"      "6"      "7"      "8"      "9" 
##    vektor5    matrica1    matrica2    matrica3    matrica4 
##      "10"      "10"      "11"      "12"      "1" 
##    matrica5    matrica6    matrica7    matrica8    matrica9 
##      "4"      "7"      "13"      "14"      "15" 
##   matrica10   matrica11   matrica12   matrica13   matrica14 
##      "2"      "5"      "8"      "16"      "17" 
##   matrica15   matrica16   matrica17   matrica18        
##      "18"      "3"      "6"      "9"     "50 %" 
##     Drzava      Grad      Selo     Rijeka     Jezero 
##   "Hrvatska"     "Hvar"     "Heki"   "Hudinja"  "Harambašić" 
##     Opcina    Planina   Zivotinja1   Zivotinja2   Zivotinja3 
## "Hum na Sutli"   "Hahlići"    "Hrcak"  "Hobotnica"    "Hijena" 
##    Biljka1    Biljka2 
##     "Hren"   "Hibiskus"

Funkcija unlist() pretvara listu u vektor, pa je moguće uočiti da su svi elementi matrice zasebno odvojeni. Isprobajte primjenu unlist() na lista3 i usporedite rezultate.

Ako su listi već pridodani atributi (nazivi), oni se mogu provjeriti/ ispisati ponoću attributes() ili attr().

attributes(lista2)
## $names
## [1] "Drzava"  "Grad"   "Selo"   "Rijeka"  "Jezero"  "Opcina"  
## [7] "Planina"  "Zivotinja" "Biljka"
attr(lista1, "names")
## [1] "grad"  "vektor" "matrica" ""

12.7 Prednosti i nedostaci rada s listama te najčešće greške

Uobičajene greške pri radu s listama

 • Neispravan pristup elementima: greške u pristupu elementima liste mogu se dogoditi ako se koriste jednostruke uglate zagrade ([ ]) umjesto dvostrukih ([[ ]]) za pristup elementima liste. Jednostruke zagrade vraćaju podlistu, dok dvostruke vraćaju stvarni element.

 • Zaboravljanje heterogenosti podataka: budući da liste mogu sadržavati različite tipove podataka, korisnici ponekad zaborave na ovu činjenicu pri manipulaciji ili analizi podataka unutar liste, što može dovesti do neočekivanih rezultata ili grešaka.

 • Zadavanje (nepotrebno) složene strukture podataka: Ponekad korisnici nepotrebno kompliciraju strukturu podataka koristeći liste kada bi jednostavnija struktura podataka, kao što je vektor ili matrica, bila adekvatnija i efikasnija za određeni zadatak.

Prednosti korištenja lista

 • Fleksibilnost: liste u R-u mogu sadržavati elemente različitih tipova, uključujući brojeve, znakove, vektore, matrice, pa čak i druge liste. Ova fleksibilnost omogućava korisnicima da u jednom objektu pohrane kompleksne skupove podataka.

 • Strukturiranje složenih podataka: Liste su idealne za organiziranje složenih i hijerarhijskih podataka. Primjerice, možete imati listu koja sadrži podatke o različitim geografskim regijama, gdje svaki element liste predstavlja određenu regiju s vlastitom podlistom podataka relevantnih za tu regiju.

 • Spremanje funkcija i njihovih rezultata: Liste se mogu koristiti za spremanje niza funkcija ili čak rezultata izvršenja funkcija, što omogućava jednostavan pristup i analizu tih podataka kasnije.

Kad koristiti liste

 • Za rad s heterogenim podacima: liste su idealan izbor kada trebate raditi s nizom objekta različitih tipova podataka koje trebate držati zajedno.

 • Za složene strukture podataka: ako vaši podaci imaju složenu ili hijerarhijsku strukturu, liste omogućuju efikasno grupiranje i organizaciju tih podataka.

 • Kada funkcije vraćaju više od jednog rezultata: liste su korisne za spremanje rezultata funkcija koje vraćaju više od jednog objekta, omogućavajući vam da pohranite sve rezultate zajedno i pristupate im po potrebi.