4 Windows için R kurulumu

R kurulumu oldukça kolaydır. R-project websitesinde yer alan basamaklar takip edilebilir veya sessiz olarak kaydedilmiş video izlenebilir (Video1 4.1).

Figure 4.1: Windows için R yükle

R programını betik dosyası oluşturmadan doğrudan kullanmak mümkündğr fakat bir betik düzenleyici kullanmak kolaylık sağlar. En basit betik düzenleyicisi R programının içeresinde yer alır. R açık iken File ve sonrasında new script seçilerek betik düzenleyici açılır. Bu basamaklar Video2 4.2) ile gösterilmiştir.

Figure 4.2: R betik

Fakat R içerisinde yer alan betik düzenleyici çok basittir. Kullanışlılğı oldukça yüksek olan ve bu materyalin hazırlanmasında da kullanılmış olan betik dzenleyici R studio’dur. Kurulum basamakları Video3 4.3 ile gösterilmiştir.

Figure 4.3: R Studio Yükle