1 Kapak

Bu platformun hakları korunmuştur CC0 by Burak AYDIN.

1.1 Tanıtım

Bu materyal İngilizce olarak hazırlanıp Türkçeye çevirilmiştir. Bu platform sosyal bilimler alanında çalışan ve nicel veri analizlerinin teoriden ziyade uygulama aşamasına ilgi gösteren araştırmacılar için oluşturulmuştur. Bütün istatistiksel prosedürler R (R Core Team 2016b) ile yürütülmüş, gerçek veri kullanımına özen gösterilmiştir. Bu materyale platform denilmesinin üç sebebi vardır, (a) katkıya açıktır,(b) dinamik bir içeriğe sahiptir, (c) bilgisayar anakartı gibi kullanılabilir, R ile oluşturulmuş herhangi bir üst düzey çıktı platforma eklenebilir. Bu materyal Bookdown (Xie 2016) ile inşa edilmiştir, Bookdown ise R Markdown (Allaire et al. 2016) üzerine inşa edilmiştir. Materyalin hazırlanma aşamasında R Studio (RStudio Team 2016) kullanılmıştır.

1.1.1 Atıf

Bu materyalin uygun atıfı:

Aydın, B., Algina, J., Leite, W. L., & Atılgan, H. (2018). Sosyal Bilimler İçin R’ a Giriş. Ankara: ANI Yayıncılık.

1.1.2 Neden Bookdown?

Bookdown ile görsel zenginliği mevcut materyaller oluşturulabilir. Shiny uygulamaları, basit olmayan grafikler gibi R’ın araştırmacılara sunduğu ve sunacağı teknolojiler bu materyale kolayca eklenebilir. Bookdown ile aynı materyal PDF, HTML veya EBOOK olarak farklı şekilde kolayca okunabilir. Bookdown ile yazılan bir kitap Git Hub içerisinde depolanabilir ve en önemlisi katkı sağlamak isteyen araştırmacıların kolaylık sağlar. Kısacası Bookdown yeni nesil kitap yazma araçlarından biridir.

1.1.3 İçerik

Platformun bu versiyonunda yer alan konular;

  • Windows için R kurulumu
  • R’a giRiş
  • Veri Setleri
  • Betimsel analizler ve hipotez testi
  • t-test
  • Varyans analizine giriş
  • Korelasyon
  • Çoklu regresyona giriş

Kitabın içeriği bir ders kitabından ziyade yardımcı materyal olarak hazırlanmıştır. İçerik az ve öz ele alınmıştır. Eğer açıklamaların yetersiz olduğunu düşünüyorsanız ve katkı sağlamak istiyorsanız isminize Teşekkürler 2.2 kısmında yer verilecektir.

References

R Core Team. 2016b. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.

Xie, Yihui. 2016. Bookdown: Authoring Books with R Markdown. https://CRAN.R-project.org/package=bookdown.

Allaire, JJ, Joe Cheng, Yihui Xie, Jonathan McPherson, Winston Chang, Jeff Allen, Hadley Wickham, Aron Atkins, and Rob Hyndman. 2016. Rmarkdown: Dynamic Documents for R. http://rmarkdown.rstudio.com.

RStudio Team. 2016. RStudio: Integrated Development Environment for R. Boston, MA: RStudio, Inc. http://www.rstudio.com/.