13 Proje Başvurusu (Seçilen kısımlar)

13.0.1 Amaç / Gerekçe

Hiç bir ticari çıkar gözetmeksizin hazırlanacak bu çalışmaların, R gibi dünyaya kendini ispatlamış ve ücretsiz olan bir programın ülkemizde de yaygınlaşmasına biraz olsun katkı sağlayabileceğini umuyorum. Eğitim alanında çalışan ve çalışacak araştırmacıların R ile tanışmak istediklerinde kullanabileceği dokümanlar ortaya çıkacaktır. Doküman halka açık bir çevrimiçi depoda tutulacaktır. Dokümanların kabul görmesi durumunda, kullanıcılardan gelen istekleri ve önerileri hızlı bir şekilde dokümanlara dahil ederek, ihtiyaçlara cevap verme ihtimali yüksek olan bir kaynağın ortaya çıkmasını umuyorum. R programlama dilini öğrenmiş araştırmacılara vakit kazandırmak, R programlama dilinde istediği gelişmeyi gösteremeyen araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla hazırlanacak R tabanlı interaktif web uygulamalarına temel teşkil edecek özgün bir eser ortaya çıkmasını umuyorum. Ülkemizin, diğer her alanda olduğu gibi, eğitim alanında yapılan araştırmalar için kullanılan yazılımlar anlamında da kendi kendine yeter duruma gelebilmesi, diğer ülkelerde yaşanan gelişmeleri daha yakından takip edebilmesi ve yeni gelişmelere öncü olabilmesi için R programlama becerisinin araştırmacılara kazandırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar öğrenme eğrisi oldukça dik olsa da, programlama becerileri günümüz dünyasında bir zorunluluk haline dönüşmektedir. Stephen Hawking’inde belirttiği gibi, “evrenin gizemini çözmek için ya da 21. yüzyıl dünyasında herhangi bir kariyere sahip olmak için bireylerin programlama becerisine sahip olması gerekmektedir.”

13.0.2 Konu/Kapsam

Eğitim alanında yapılan nicel araştırmalardan elde edilen sonuçların sistematik ve nesnel olarak yorumlanabilmesi için istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Bu prosedürlerin tamamlanması çoğu zaman ücretli yazılımlar ile sağlanır, örneğin SPSS, SAS, Lisrel, AMOS. Ülkemizde üniversiteler bu yazılımlar için maalesef ciddi bütçeler ayırmak zorunda kalmaktadır. Araştırmacıların bu pahalı programlara ulaşmak için zaman zaman yazılım korsanlığına başvurmaları ise daha büyük bir sorun oluşturmaktadır. Eğitim alanında çalışan araştırmacıların bu ücretli (proprietary) yazılımları kullanmanın dışında başka bir alternatifleri açık kaynak (open source) tabanlı programlar olabilir. Bu araştırma önerisi, açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir programlama dili olan R’ın eğitim alanında yapılan araştırmalarda daha yaygın kullanılabilmesini sağlamak için hazırlanacak materyallerle ve verilebilecek eğitimlerle ilgilidir.
Robert Muenchen (2011), R’ın yakın gelecekte veri analizi için kullanılan evrensel bir programlama dili olacağını söyleyerek yeni metodların SPSS ve SAS gibi yaygın yazılımlardan daha önce R’da tanıtıldığını vurgulamaktadır. Aynı zamanda Muenchen, kişisel web sitesinde 2014 yılında yayınladığı bir makalede R programının analitik akademik yayınlarda en çok kullanılan üçüncü yazılım paketi olduğunu, ücretsiz olanların içinde ise ilk sırada olduğunu belirtmiştir. Son yıllarda Harvard ve Oxford gibi tanınmış üniversiteler de R programlama dili üzerine çalıştaylar düzenlemektedirler . R programlama dilini öğretmek için hazırlanmış birçok İngilizce kitlesel açık çevrimiçi kurslar da bulunmaktadır . Microsoft, Google ve Ford gibi dünyaca bilinen şirketler de kullandığı programlar arasında R’a yer vermişlerdir . Data analizi ve istatistiksel modellemenin yanında, işlevsel grafikler çizme, dokümanlar oluşturma, sunum hazırlama ve simülasyon üretme gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilen R, başta istatistikçiler olmak üzere, mühendisler, ekonometristler ve sosyal bilimlerde modern ve komplike modellerle çalışan araştırmacıların dikkatini çekmiştir.

13.0.3 Literatür özeti

R programını tanıtım amaçlı birçok yabancı kaynak bulunmaktadır. Kullanıldığı amaca göre oldukça teknik olabilen bu kaynakların içinde sosyal bilimciler için uygun olabilecek kaynaklardan bazıları şunlardır; (a) Field, Miles ve Field (2012), sosyal bilimlerde sıkça kullanılan modelleri (örneğin t-test, korelasyon, ANOVA, regresyon) çoğunluğu psikoloji alanında toplanmış verilerlerin analizi için kullanmıştır, (b) Dalgaard (2008) , Field’a oranla daha teknik bir dil ile yazılmış bu kitap, sosyal bilimcilerin sıkça kullandığı modelleri teorik altyapıları ile birlikte sunmuştur, (c) Everitt ve Hothorn (2011), ölçek geliştirme ve geçerlik çalışmalarında kullanılan faktör analizlerini içeren bir uygulama kitabı yazmıştır. Ücretsiz olan ve birçok gelişmiş analize öncülük eden R programlama dilinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması ise Avrupa ve Amerika’ya oranla Türkiye’de neredeyse hiç yapılmamıştır. Türkçe kaynaklar R’ın kısa tanıtımını yapan ve istatistik bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış kitaplar (Sönmez, 2006; Satman, 2010; İlk,2011; Gürsakal, 2014), bir kaç blog yazısı ve konferans bildirileri ile sınırlı kalmıştır. (Baydoğan ve Çetin, 2014; Özdemir, Yıldıztepe ve Binar, 2010). Bununla beraber Google Scholar ve ulusal veri tabanlarında, sosyal bilimcilere yönelik ucretli ya da ucretsiz Türkçe bir R kaynağı bulunamamıştır.

13.0.4 Özgün Değeri

Tanınmış üniversitelerden, tanınmış bilim insanlarından ve büyük şirketlerden saygı gören R programının ülkemizde de yaygınlaşması ekonomik tasarrufun yanı sıra alanın öncülerine yetişme imkanı da sağlayabilir. Kalkınma Bakanlığının yayınladığı çalışma raporunda, Milli Savunma Bakanlığının açık kaynak kodlu yazılımların kullanılması sonucu sadece lisans bedellerinde 2012 yılı ve öncesinde yaklaşık 2 milyon Amerikan doları tasarruf edildiği belirtilmiştir . Bu çalışma, açık kaynak kodlu yazılımların kullanılması doğrultusunda, sosyal bilimler alanında atılacak ilk adımlardan biri olma niteliğindedir. Çalışmanın amacı, eğitim alanındaki araştırmacılara yönelik hazırlanacak olan R materyallerine zemin oluşturabilecek özgün bir tanıtım ve uygulama kılavuzu niteliğinde dokümanlar hazırlamaktır. Hazırlanacak dokümanlar Türkiye’de eğitim alanında toplanmış veriler üzerine inşa edilecektir. Daha sonra Türkçeye çevrilmek üzere İngilizce olarak hazırlanacak tanıtım dökümanı, programın kurulumunu, basit fonksiyonlarını, veri girdisi ve çıktısının nasıl yapılabileceğini, betimsel analizleri, basit grafik çizimlerini, t-test, varyans analizlerini, korelasyon ve regresyon analizlerini kapsayacaktır. Teorik altyapıya kısaca değinilecek, sonuçları raporlama süreci ise daha ayrıntılı verilecektir. Uygulama kılavuzu Türkçe olarak hazırlanacak ve eğitim etkinliklerinin çerçevesini oluşturacaktır. Ortaya çıkan ürünler, şu an çalıştığım kurum öncelikli olmak üzere yurt içinde verilecek çalıştaylar için kullanılabilecektir. Araştırmanın gerçekleşmesi halinde, programın yaygınlaşmasını sağlayabilecek gelişmiş R materyalleri için de zemin oluşacaktır.

13.0.5 Yaygın etki/katma değer

Amaç bölümünde belirtildiği gibi doküman halka açık bir çevrimiçi depoda tutulacak ve üniversitelerin eğitim fakültelerine elektronik posta ile tanıtılacaktır. Dokümanların kabul görmesi durumunda, kullanıcılardan gelen istekleri ve önerileri hızlı bir şekilde dokümanlara dahil ederek, ihtiyaçlara cevap verme ihtimali yüksek olan bir kaynak ortaya çıkabilir. Yine özgün değer bölümünde belirttiğim gibi, tamamen açık kaynak üzerinden çalışan R programının, ülkemizde yaygınlaşması durumunda ithal yazılım gerekliliğini azaltarak tasarruf etme ihtimali mevcuttur.

13.0.6 Genel Tavsiye

  1. eksikler var
  2. duzeltme 1

Adler, Daniel, and Duncan Murdoch. 2017. Rgl: 3D Visualization Using Opengl. https://CRAN.R-project.org/package=rgl.

Aho, Ken. 2016. Asbio: A Collection of Statistical Tools for Biologists. https://CRAN.R-project.org/package=asbio.

Allaire, JJ, Joe Cheng, Yihui Xie, Jonathan McPherson, Winston Chang, Jeff Allen, Hadley Wickham, Aron Atkins, and Rob Hyndman. 2016. Rmarkdown: Dynamic Documents for R. http://rmarkdown.rstudio.com.

Bakeman, Roger. 2005. “Recommended Effect Size Statistics for Repeated Measures Designs.” Behavior Research Methods 37 (3): 379–84. doi:10.3758/BF03192707.

Bates, Douglas, Martin Mächler, Ben Bolker, and Steve Walker. 2015. “Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4.” Journal of Statistical Software 67 (1): 1–48. doi:10.18637/jss.v067.i01.

Box, George E. P., and Norman R. Draper. 1987. Empirical Model-Building and Response Surfaces. New York: Wiley.

Breheny, Patrick, and Woodrow Burchett. 2016. Visreg: Visualization of Regression Models. https://CRAN.R-project.org/package=visreg.

Cohen, Jacob. 1962. “The Statistical Power of Abnormal-Social Psychological Research: A Review.” The Journal of Abnormal and Social Psychology 65 (3): 145–53.

Daunic, Ann P., Stephen W. Smith, Cynthia W. Garvan, Brian R. Barber, Mallory K. Becker, Christine D. Peters, Gregory G. Taylor, Christopher L. Van Loan, Wei Li, and Arlene H. Naranjo. 2012. “Reducing Developmental Risk for Emotional/Behavioral Problems: A Randomized Controlled Trial Examining the Tools for Getting Along Curriculum.” Journal of School Psychology 50 (2): 149–66.

de Vreeze, Jort. 2016. ApaStyle: Generate Apa Tables for Ms Word. https://CRAN.R-project.org/package=apaStyle.

Field, Andy P., Jeremy Miles, and Zoë Field. 2012. Discovering Statistics Using R. Thousand Oaks, Calif;London; Sage.

Hirshleifer, Sarojini, David McKenzie, Rita Almeida, and Cristobal Ridao-Cano. 2016. “The Impact of Vocational Training for the Unemployed: Experimental Evidence from Turkey.” The Economic Journal 126 (597): 2115–46.

Holm, Sture. 1979. “A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure.” Scandinavian Journal of Statistics 6 (2): 65–70.

Højsgaard, Søren, and Ulrich Halekoh. 2016. DoBy: Groupwise Statistics, Lsmeans, Linear Contrasts, Utilities. https://CRAN.R-project.org/package=doBy.

Komsta, Lukasz, and Frederick Novomestky. 2015. Moments: Moments, Cumulants, Skewness, Kurtosis and Related Tests. https://CRAN.R-project.org/package=moments.

Lakens, Daniel. 2013. “Calculating and Reporting Effect Sizes to Facilitate Cumulative Science: A Practical Primer for T-Tests and Anovas.” Frontiers in Psychology 4: 863. doi:10.3389/fpsyg.2013.00863.

Lawrence, Michael A. 2016. Ez: Easy Analysis and Visualization of Factorial Experiments. https://CRAN.R-project.org/package=ez.

Lemon, Jim, Ben Bolker, Sander Oom, Eduardo Klein, Barry Rowlingson, Hadley Wickham, Anupam Tyagi, et al. 2016. Plotrix: Various Plotting Functions. https://CRAN.R-project.org/package=plotrix.

Lumley, Thomas, and Achim Zeileis. 2015. Sandwich: Robust Covariance Matrix Estimators. https://CRAN.R-project.org/package=sandwich.

Mair, Patrick, and Rand Wilcox. 2016. WRS2: A Collection of Robust Statistical Methods. https://CRAN.R-project.org/package=WRS2.

Muenchen, Robert A. 2011. R for Sas and Spss Users. 2nd ed. New York: Springer.

Myers, Jerome L., A. Well, Robert F. Lorch, and Ebooks Corporation. 2013. Research Design and Statistical Analysis. 3rd ed. New York: Routledge.

Obrien, Robert M. 2007. “A Caution Regarding Rules of Thumb for Variance Inflation Factors.” Quality and Quantity 41 (5).

Olejnik, Stephen, and James Algina. 2003. “Generalized Eta and Omega Squared Statistics: Measures of Effect Size for Some Common Research Designs.” Psychological Methods 8 (4): 434–47.

Olsson, Ulf. 1979. “Maximum Likelihood Estimation of the Polychoric Correlation Coefficient.” Psychometrika 44 (4). Springer: 443–60.

Pearl, Judea. 2009. Causality: Models, Reasoning, and Inference. 2nd ed. Cambridge;New York: Cambridge University Press.

R Core Team. 2016a. Foreign: Read Data Stored by Minitab, S, Sas, Spss, Stata, Systat, Weka, dBase, ... https://CRAN.R-project.org/package=foreign.

———. 2016b. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.

Rawlings, John O., Sastry G. Pantula, and David A. Dickey. 1998. Applied Regression Analysis: A Research Tool. 2nd ed. New York: Springer.

Revelle, William. 2016. Psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research. https://CRAN.R-project.org/package=psych.

RStudio Team. 2016. RStudio: Integrated Development Environment for R. Boston, MA: RStudio, Inc. http://www.rstudio.com/.

Sarkar, Deepayan. 2016. Lattice: Trellis Graphics for R. https://CRAN.R-project.org/package=lattice.

Tippmann, Sylvia. 2015. “Programming Tools: Adventures with R: A Guide to the Popular, Free Statistics and Visualization Software That Gives Scientists Control of Their Own Data Analysis.” Nature, no. 7532: 109.

Torchiano, Marco. 2016. Effsize: Efficient Effect Size Computation. https://CRAN.R-project.org/package=effsize.

Uebersax, John S. 2015. “Introduction to the Tetrachoric and Polychoric Correlation Coefficients.” Obtenido de Http://Www. John-Uebersax. Com/Stat/Tetra. Htm.[Links].

Verzani, John. 2014. Using R for Introductory Statistics. Second. Boca Raton: CRC Press Taylor; Francis Group.

Wickham, Hadley. 2011. “The Split-Apply-Combine Strategy for Data Analysis.” Journal of Statistical Software 40 (1): 1–29. http://www.jstatsoft.org/v40/i01/.

———. 2016. Tidyr: Easily Tidy Data with ‘Spread()‘ and ‘Gather()‘ Functions. https://CRAN.R-project.org/package=tidyr.

Wickham, Hadley, and Winston Chang. 2016. Ggplot2: Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics. https://CRAN.R-project.org/package=ggplot2.

Wilcox, Rand R. 2012. Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing. 3rd;3; US: Academic Press.

Xie, Yihui. 2016. Bookdown: Authoring Books with R Markdown. https://CRAN.R-project.org/package=bookdown.