3 Žiedų formulės

3.1 KCAG

Kai pirmą kartą patekau į respublikinę biologijos olimpiadą, vienas pirmųjų siaubų kitų olimpiadininkų lūpose buvo žiedų formulės. Bet jos per se nėra blogos, užtenka žinoti jų piešimo taisykles!

Žiedų formulės nėra vien skirtos vaidentis biologijos olimpiadininkams. Botanikai naudoja žiedų formules palyginti skirtingus gaubtasėklių taksonus ir rekonstruoti fosilijas. Be to, žiedų formulės patogios - kaip chemikai naudoja chemines formules pavaizduoti molekules, lygiai taip pat botanikai gali greitai perteikti informaciją.

Žiedų formulių pagrindą sudaro keturios pagrindinės žiedo dalys:

 1. K (Calyx) - taurėlapiai
 2. C (Corolla) - vainiklapiai
 3. A (Androecium) - kuokeliai
 4. G (Gynoceum) - piestelės

! Jeigu taurėlapiai ir vainiklapiai suaugę (pavyzdžiui, tulpių atveju), naudojame ne raides K ir C, o raidę P

Prie atitinkamos žiedo dalies subscript’u užrašome kiekvienos dalies skaičių. Jeigu dalies trūksta, galima rašyti 0 arba tiesiog neįrašyti visai tos žiedo formulės dalies. Jeigu žiedo dalies komponentų labai daug (įprastai daugiau negu 10-12), naudojame begalybės simbolį (). Jeigu žiedo dalis išsidėsto keliais ratais, naudojame + ženklą. Kitoje skiltyje yra dažniausiai naudojami simboliai.

3.2 Žiedų formulių simboliai

Ne visi žiedai yra radialiai simetriški, pavyzdžiui, visi pupinių Fabaceae žiedai turi vieną simetrijos ašį:

knitr::include_graphics(rep("images/Lupinus_micranthus.jpg", 3))

Simetrijos simboliai:

   • polisimetrija (aktinomorfinis žiedas, turi daug simetrijos ašių)
   • disimetrija
 1. ↑ - monosimetrija (zigomorfinis žiedas)
 2. reload simbolis - spiralinė simetrija
 3. žaibuko simbolis - asimetriškas žiedas

Žiedo simboliai:

   • nurodoma, jog žiedo dalis išsidėsčiusi keliais ratais
 1. () - žiedo dalis yra suaugusi tarpusavyje
 2. [] - dvi žiedo dalys yra kartu suaugusios

Mezginės simboliai:

3.3 Papildomi skaitiniai

 1. Louis P. Ronse De Craene, Floral Diagrams: An Aid to Understanding Flower Morphology and Evolution