5 Medžiagų ciklai

Pirminė produkcija - tai autotrofų pagaminta biomasė.

Bendroji pirminė produkcija - tai autotrofų pagaminta biomasė, kuri lieka po to, kai autotrofai sunaudoja savo dalį pirminės produkcijos.

Grynoji pirminė producija - tai autotrofų pagaminta biomasė, kurią gali naudoti žmonės ir gyvūnai