1 Tai kas čia?

Tai - elektroninė knyga, kuri apžvelgia platų biologijos temų spektrą, pradedant tirpalais ir molekulėmis ir baigiant ekologija. Jeigu turite pastebėjimų arba norite prisidėti prie knygos rengimo - rašykite!

1.1 To do list

 1. Biochemija
 • Hidrofobiškumas ir hidrofiliškumas (Tirpumas, in progress)
 • Baltymai: 4 lygių struktūra, molted globule idėja, šaperonai (pasiimti Mildažienės knygą)
 • Fermentų kinetika
 • Biomolekulių klasės: nukleorūgštys, lipidai (in progress), angliavandeniai, baltymai
 • Grafikų braižymas (trūksta iliustracijų)
 1. Ląstelės biologija
 • Ląstelių organelės ir jų funkcijos: basics + praktiniai darbai su skirtingais audiniais ir skirtingais ląstelių prisitaikymais
 • Mikroskopija
 • Pernaša per ląstelės membraną
 • Ląstelių komunikacija
 • Ląstelės dalijimasis
 • Ląstelės mutacijos, kurios lemia vėžio susiformavimą. Kiti faktoriai, kurie susiję su vėžio atsiradimu.
 • Ląstelės dydžio ir tūrio santykis; ryšys su metabolizmu.
 1. Genetika
 • Hardy-Weinberg (done)
 • Relative fitness: HW dėsnio modifikacija
 • From gene to protein: transkripcija ir transliacija
 • Mutations: karyotipic, chromosomal, genetic and codonal (?)
 • Gene regulation: histonai, miRNR, alternatyvus splaisingas ir t.t.
 • PCR: procesas ir svarba
 • Monohibrid cross
 • Dihibrid cross
 • Epistasis, superdominavimas, pleotropija ir kiti genų sąveikos būdai
 • Krosingoveris: viengubas ir dvigubas
 1. Protistai
 • Operonai
 • Organelių sandara
 • Plazmidės
 • Sienelė
 • Antibiotikai: taikiniai ląstelėje, kaip bakterijos išvysto atsparumą jiems
 1. Augalai
 • Fotosintezė: FS I ir II, šviesos ir tamsos reakcijos, C3, C4, CAM augalai
 • Samanos: gametofitas/sporofitas ciklas, prisitaikymas gyventi sausumoje, peristoma
 • Sporiniai induočiai
 • Plikasėkliai
 • Gaubtasėkliai
 • Žiedų formulės (in progress)
 • Kohezija, adhezija, transpiracija, gutacija: kas lemia vandens judėjimą stiebu
 • Apvaisinimo formos ir jų įtaka žiedo struktūrai: išsitraukti botanikos knygą
 • Augalų hormonai
 1. Grybai
 • Grybai: ląstelės struktūra, dauginimasis (dikariotinės n+n ląstelės)
 • Grybų pritaikymas prie aplinkos: naftos skaidymas, parazitavimas
 1. Gyvūnai
 • Audiniai
 • Virškinimas
 • Kvėpavimas ir kraujotaka
 • Hormonai
 • Homeostazės palaikymas, ekskrecija
 • Imuninė sistema
 • Dauginimasis
 • Nervinė sistema
 • Animal diversity
 1. Ekologija
 • Sukcesija: pirminė ir antrinė
 • Medžiagų ir energijos judėjimas ekosistemoje: energijos (anglies, I guess), fosforo ir azoto