Poglavlje 9 Obitelj i roditeljstvo

Roditeljstvo diljem svijeta ima tri važna cilja; 1) osigurati djeci zdravlje i sigurnost 2) pripremiti za život (produktivnost) 3) prenijeti vrijednosti kulture (American Psychological Association, 2018).

Definicije obitelji ovise o:

  • Sociogospodarskim društvenim uvjetima

  • Trenutne znanstvene spoznaje

  • Religijski okvir

  • Filozofske dogme

Definicije obitelji mogu biti službene, stručne, organizacijske i statističke.

Statistika obitelji i roditeljstva EU, RH i Svijet.

9.1 Teorijski okviri razmatranja obitelji

Simboličko-interakcijska teorija Teorija sukoba Teorija društvene razmjene Teorija sustava

9.2 Izbor i motivacija osobe s kojom smo u vezi

Biološki i socijalni sat Pojam prisnosti (Erikson) Teorija filtra Teorija komplementarnih potreba Teorija sličnosti

9.3 Roditeljstvo

Kenrick predlaže revidiranu hijerarhiju potreba A. Maslowa koja je izvorno nastala 1943 (Kenrick, Griskevicius, Neuberg, & Schaller, 2010). Hijerarhija potreba anticipira kasniji razvoj eovlucijske perspektive ljudske motivacije koja se bazira na nasljednim i univerzalnim predispozicijama. Kenrick je smatra nedostatnom za objašnjenje roditeljstva i funkcioniranje zajednice kao što je obitelj. U slijedećem slikovnom prikazu možemo vidjeti Kenrickov model.

Revidirana hijerarhija potreba - Kenrick (2010)

Newberger (1980) – 4 stadija kognitivnog razvoja roditelja Galinsky – 6 stadija razvoja roditeljstva

Roditeljske stilove u psihologiji uvodi psihologinja Diana Blumberg Baumrind (1927-2018) (Baumrind, 1966, 1967). Od djetinjstva bila je povezana s ocem u domeni intelektualnog utjecaja i to ateizma i tradicionalne židovske kulture (Kemp, 1997). Još u tinejđerskoj dobi bila je zadivljena pro svojetskim filozofskim pravcima i marksističkom filozofijom na temeljima dijalektičkog materijalizma. D.B. Baumrind u izvornom obliku predstavlja tri stila: Auroritativan, Auturitaran i Popustljiv. Nakon toga nadodaje se i četvrti stil, ravnodušan.

Kasnije, u psihologiji se pojavljuju još neki stilovi poput: privrženo roditeljstvo (attachment parenting) (Sears & Sears, 2001), zatim tzv. free-range parenting (Lenore Skenazy, Let Grow - a nonprofit promoting childhood independence and resilience) i Overparenting (roditelji uključeni u doslovno svaki dio dječjeg života i trude se po svaku cijenu riješti sve dječje probleme (Tiger Mom)).

Doživljaj roditeljstva Arendell (2000) – najvažniji izvor osobnog identiteta subjektivni osjećaj roditeljstva – snažniji od bračnog ili profesionalnog statusa Očinstvo Roditeljska kompetencija Zadovoljstvo roditeljstvom

9.3.1 Motivacija za roditeljstvo

Nastavak obitelji Narcistička motivacija Postizanje socijalnog identiteta Altruistična motivacija Postizanje muškosti ili ženskosti Najuzvišeniji simbol ljubavi i privrženosti

References

American Psychological Association. (2018). Parenting. Retrieved from http://www.apa.org/topics/parenting/index.aspx

Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. ChildDevelopment, 37(4), 887–907.

Baumrind, D. (1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Genetic Psychology Monographs, 75(1), 43–88.

Kemp, H. V. (1997). Biography of diana blumberg baumrind. Retrieved from https://www.apadivisions.org/division-35/about/heritage/diana-baumrind-biography

Kenrick, D. T., Griskevicius, V., Neuberg, S. L., & Schaller, M. (2010). Renovating the pyramid of needs. Perspectives on Psychological Science, 5(3), 292–314. doi:10.1177/1745691610369469

Sears, B., & Sears, M. (2001). The attachment parenting book: A commonsense guide to understanding and nurturing your baby. New York, Boston: Little, Brown; Company.