Kapittel 5 Annet

medvirkning i evaluering av utdanning og utdanningskvalitet til egne eller andre institusjoner ledelse av og deltagelse på konferansen av fagdidaktisk karakter og som forfatter, referee eller redaksjonsmedarbeider i fagdidaktiske tidsskrift