Kapittel 2 Veiledning

2.1 PhD Veiledning

Jeg er hovedveileder for Sondre Nilsen (Cand. psychol.) som skal levere inn sin avhandling høsten 2019. Jeg er biveileder for Yasmin Moussavi (Cand. psychol.) som vil levere inn sin avhandling i løpet av 2021. I tillegg vil jeg være hovedveileder for Annika Skandsen (Cand. psychol., psykologspesialist) som starter sin PhD høsten 2019.

2.2 Master- og hovedoppgaver

Jeg har vært veileder for fire hovedoppgaver og i vårsemesteret 2020 vil jeg være veileder for ytterligere tre hovedoppgaver.

2.3 Semesteroppgaver og praksisoppgaver

Jeg har veiledet seks semesteroppgaver, 10 praksisoppgaver på PROPSY315, og vil veilede ytterligere tre praksisoppgaver i løpet av høstsemesteret 2019.