B Læringsverktøy

Undervisningsverktøy for innsamling av data og autmatisk rapporteringUndervisningsverktøy for innsamling av data og autmatisk rapporteringUndervisningsverktøy for innsamling av data og autmatisk rapportering

Figur B.1: Undervisningsverktøy for innsamling av data og autmatisk rapportering