Kapittel 3 Fagutvikling

3.1 Utvikling, revisjon og fornyelser av undervisningsopplegg og studieplaner

3.1.1 Studieplaner

Jeg har vært medlem i arbeidsgruppen som har revidert studieplanen for profesjonsstudiet i psykologi i tråd med reviderte nasjonale retingslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (Rethos). Arbeidsgruppen har jobbet jevnlig med revisjon og implementering av denne i 2019 og 2020. Arbeidsoppgavene har vært å vurdere strukturen på profesjonsstudet i psykologi i henhold til Rethos, og gjøre endringer og tilpasninger i profesjonsstudiet i psykologi som skal følges fra studieåret 2020-2021.

3.1.2 Undevisningsopplegg og forskning tilknyttet egen undervisning

Etter at jeg overtok som emneansvarlig for PROPSY315har jeg jobbet med revisjon av innhold i praksis og undervisning i emnet. Etter at undervisningen på emnet er gjennomført evaluerer jeg emnet og skriver en rapport basert på tilbakemeldinger fra studentene. Rapporten publiseres i UiB sin Studiekvalitetsbase. Basert på tilbakemeldinger fra evalueringer og egne refleksjoner arbeider jeg med å forbedre undervisningen på emnet i tråd med prinsipper for godt læringsutbytte for universitetsstudenter13.

Som et eksempel på dette arbeidet har jeg gjort et systematisk utviklings- og forskningsarbeid i PROPSY315 som er dokumentert i et working paper. Bakgrunnen for endringene og artikkelen som dokumenterer endringene er publisert åpent tilgjengelig, i tråd med prinsippene fra Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)4.

3.2 Læringsverktøy og lærebøker

3.2.1 Læringsverktøy

Jeg har utviklet ulike læringsverktøy til bruk i undervisning ved bruk av shiny5 i R6, blant annet til bruk av små for- og etterundersøkelser i BOPPPS-strukturerte undervisningsopplegg7. Disse læringsverktøyene lar meg for eksempel samle inn data fra studentene (som avgir svar ved hjelp av pc, nettbrett eller mobiltelefon) og generere rapporter som blir vist “live” for studentene, se Figur B.1 i Appendiks B.

3.2.2 Lærebøker

I forbindelse med en intern brukergruppe (BRUGS) for statistikkprogramvaren R??? utvikler jeg en nettbasert lærebok som en veileder for psykologfaglig forskning ved bruk av programvaren. Boken har foreløpig tittel “Writing papers with R and friends: Tips, tricks and requirements”. Boken er et pågående utviklingsarbeid hvor det er mulig for andre å bidra til utvikling og innhold. Boken vil etterhvert publiseres åpent på https://bookdown.org/, men foreløpig er tilgang basert på invitasjoner.