A Undervisnings- og formidlingsvirksomhet for tjenestene

Table A.1: Formidlings- og undervisningserfaring
År Mnd Tittel Arrangement Arrangør Antall deltagere
2019 sep Sosioøkonomisk status og barn og ungespsykologiske utvikling: Familiestressmodellen og familieinvesteringsperspektivet Psykologikongressen 2019 Norsk Psykologforening 500
2019 jun Lavinntekt og psykiske vansker hos barn og unge: Hvorfor oppstår sammenhengene, og hvordan bør vi tenke rundt tjenestetilbudet til barn og familier? Nasjonal oppvekstkonferanse Stavanger kommune, Stavanger museum/Norsk barnemuseum, Fylkesmannen i Rogaland og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 350
2019 apr Samfunnspsykologi Spesialisering i Samfunnspsykologi for psykologer Norsk Psykologforening 30
2019 apr Sosial ulikheit og oppvekst med låg inntekt: Implikasjonar for utvikling og handtering av psykiske vanskar blant barn og unge Utkantkonferansen Norhordaland regionråd 150
2019 mar Hvordan bør klinikere forholde seg til sosial ulikhet i psykisk helse? Fagdag BUP Åsane 50
2018 nov Sosioøkonomi, psykologi og psykisk helse sett i sammenheng? Nasjonal nettverkskonferanse for psykologer i kommunen NAPHA 350
2018 sep Kva veit vi om helse og levekår til utsette barn og unge? Ekspertmøte – utfordringsbilete og eigna tiltak utsette barn og unge Fylkesmannen i Hordaland 25
2018 sep Fattigdom og Marginalisering Septemberkonferansen RVTS Vest 70
2018 mai Sosial inequalties in child and adolescent mental health RKBU Nord - Erasmus RKBU Nord 30
2018 apr Sosial ulikhet blant Bergens barn - konsekvenser for områdesatstingen i Bergen kommune Samling for ansatte Områdesatsingen i Bergen Kommune Bergen Kommune 20
2018 feb Sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse: Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Folkehelseseminar i Lyngdal kommune Lyngdal kommune 150
2018 feb Ssosial ulikhet i helse: Samarbeid på tvers av tjenestene Fagdag for Felles Organisasjonen FO 150
2018 jan Sosioøkonomisk status og barn og unges psykologiske utvikling: SLT seminar SLT Bergen Kommune 235
2017 nov En plass i samfunnet Schizofrenidagene Schizofrenidagene 800
2017 sep Economic volatility and adolescent mental health European Child Development conference ECDP 20
2017 sep Sosial ulikhet i barn og unges helse og barnehagen som forebyggende arena Samling for styrere i barnehager og helsesøstertjenesten Askøy kommune ved avdelingene for barnehage og helsestasjon 40
2017 aug Hvordan påvirker levevilkår børn og unges psykiske sundhed gennem psykosociale mekanismer?
  1. Nordiske Folkesundhedskonference
Sundhedsstyrelsen i Danmark 200
2017 jun Sosial ulikhet og barns psykiske helse RKBU konferansen RKBU Vest 300
2017 jun Sosial ulikhet i helse, levekårsundersøkelsen i Askøy og tanker om tiltak Samling for politiske utvalg i Askøy kommune Askøy kommune 20
2017 mai Presentasjon av Levekårsrapporten i Fjell kommune Rådmannens ledersamling i Fjell kommune Rådmannen i Fjell 130
2017 mar Levekårsundersøkelsen og tanker om tiltak Erfaringskonferanse - barnefattigdom Fylkesmannen 120
2017 mar Barns levekår i Askøy kommune Barnefattigdom: teaterforestilling og presentasjon av levekårsundersøkelse Askøy kommune 70
2017 mar Hva gjør sosial ulikhet med barn og unge? Seminar om sosial ulikhet Helsedirektoratet 70
2017 mar Sosial ulikhet blant Bergens barn Frokostmøte Folkelig 50
2017 jan Innsatser mot barnefattigdom: Hva vet vi, og hvordan går vi videre? Seminar for tiltaksutforming mot barnefattigdom Fjell kommune 70
2017 jan Sosiale helseforskjeller i psykisk helse blant barn og unge Folkehelseseminar med fokus på barn og unge Høyskolen på Vestlandet 370
2017 jan SDQ kurs SDQ kurs RKBU Vest 30
2016 des Sosial ulikhet i psykisk helse hos barn og unge Forskning ved RKBU Vest, Uni Research Helse Presentasjon av relevant forskning for delegasjon fra Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet 7
2016 nov Subjective and objective economic status and mental health in adolescence European public health konferanse EUPHA 50
2016 sep Oppvekst i fattigdom og konsekvenser for barn og unges utvikling Fagseminar for ansatte på Familiens hus Øygarden kommune, Familiens hus 40
2016 ep Economic volatility and adolescent mental health The 23rd Norwegian Conference on Epidemiology Norsk forening for epidemiologi 50
2016 sep Sosial ulikhet i oppgraderstratgier Studenter i profesjonsstudiet i psykologi UiB, Psykologisk Fakultet 20
2016 aug “Hvor god råd har du?” - Subjektive og objektive mål på familieøkonomi, og sammenheng med psykisk helse Internseminar Uni Research Helse Uni Research Helse 70
2016 jul Barnefattigdom og psykisk helse Fagdag for kommunalt ansatte Askøy kommune 150
2016 jun Sosial ulikhet i helse; konsekvenser for utvikling hos barn og unge Fagdag for helsesøstertjenesten, ungdomstjenesten, barnevernet, psykologtjenesten og flyktningetjenesten. ledere og ansatte. Askøy kommune 100
2016 mai Subjective economic status in adolescence: determinants and associations with mental health in Norwegian youth Velferdsstat og ulikhet i helse i økonomiske nedgangstider Høyskolen i Oslo og Akershus 100
2016 apr Barnefattigdom: konsekvenser for psykisk helse og utdanning Fagdag for skoleledere Fjell kommune 40
2016 apr Om barn psykiske helse og oppvekstvilkår Lanseringsseminar for boken Helsestasjonstjenesten RBUP øst og sør 70
2016 feb Barnefattigdom Fagdag barnehageansatte Fjell kommune 300
2016 feb Barnefattigdom i verdens rikeste land Fagdag RBUP øst og sør 70
2015 des Sosioøkonomisk status og barn og unges utvikling - psykologiske og økonomiske perspektiver på mulige mekanismer Seminar Fjell kommune 100
2015 des Sosioøkonomisk status og barn og unges psykologiske utvikling: Familiestressmodellen og familieinvesteringsperspektivet Undervisning på videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse RKBU Vest 30
2015 des Sosioøkonomisk status og barn og unges psykologiske utvikling: Familiestressmodellen og familieinvesteringsperspektivet Rapportlansering på Helsedirektoratet Helsedirektoratet, Oslo 100
2015 nov Sosioøkonomisk status og barn og unges psykologiske utvikling: Familiestressmodellen og familieinvesteringsperspektivet Fredagsseminar hos Helsedirektoratet Helsedirektoratet, Oslo 100
2015 nov Samanheng mellom barnefattigdom og psykiske helse hos barn og unge (andre halvdel) Seminar om barnefattigdom i regi av Fjell kommune Fjell kommune 50
2015 nov Samanheng mellom barnefattigdom og psykiske helse hos barn og unge (første halvdel) Innlegg på seminar i Fjell kommune om barnefattigdom Fjell kommune 50
2015 jun Sosioøkonomisk status blant barn og unge - Hvordan og hvorfor? Erfaringer fra Barn i Bergen Formiddagsseminar hos Helsedirektoratet Helsedirektoratet, Oslo 100
2015 mai Barnefattigdom i verdens rikeste land RKBU konferanse RKBU, Bergen 20
2015 mai Sosial ulikhet i helse - psykologiske perspektiver Årsmøte i Norsk Sosiologforeining avd. Vestlandet Norsk Sosiologforeining avd. Vestlandet 50
2015 feb Statistikk for kontoransatte i BUP Undervisning RKBU, Bergen 50
2015 jan Fattigdom og psykisk helse Stress i familien - de minste barna RKBU, litteraturhuset 80
2015 jan Fattigdom og psykisk helse Seminar Stress i familien - de minste barna 80