Poglavlje 1 Predgovor

Ovaj tekst predstavlja vodič za studente na kolegiju Psihologija odgoja i obrazovanja. Sadržaj ove skripte objedinjuje različite izvore i dostupne materijale koji objedinjuju područja opće psihologije, razvojne psihologije te psihologije obrazovanja. Uz navedena područja psihologije, uključuje i druga interdisciplinarna područja, poput neuroznanosti. Konačno, pri kraju je i poglavlje koje nosi naziv Katalog znanja gdje su pojmovi koji su obrađeni na nastavi a služe studentima za pripremu kolokvija i ispita.

(tekst nije lektoriran i uređen te služi samo za internu uporabu i vodič kroz nastavu i kolokvije)

(skriptirani sadržaji predavanja za studente uz obveznu i preporučenu literaturu) (John W. Thoburn, 2015).

Literatura koja se koristi za potrebe ove publikacije proizlazi iz različitih izvora, od udžbenika do članaka objavljenih u citatnim bazama podataka i relevantnim indeksiranim časopisima. Jedna od baza i izvor je PsychInfo, WoS, PubMed, PsycARTICLES (a database of full-text articles from journals published by the American Psychological Association, the APA Educational Publishing Foundation, the Canadian Psychological Association, and Hogrefe Huber at http://www.csa.com/factsheets/psycarticles-set-c.php.)