Rozdział 8 Bibliografia

8.1 Źródła literaturowe - dokumenty strategiczne

 1. Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów na lata 2015-2022
 2. Strategia Rozwoju Gminy Belsk Duży na lata 2019-2023
 3. Strategia Rozwoju Gminy Bliżyn na lata 2014-2024
 4. Strategia Rozwoju Gminy Charsznica na lata 2016 - 2025
 5. Strategia Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015 – 2020
 6. Strategia Rozwoju Gminy Fałków na lata 2016 - 2025
 7. Strategia Rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2015-2022
 8. Strategia Rozwoju Gminy Gowarczów na lata 2016-2023
 9. Strategia Rozwoju Gminy Gorzkowice na lata 2015 - 2021
 10. Strategia Rozwoju Gminy Gielniów na lata 2020 - 2029
 11. Strategia Rozwoju Gminy Inowłódz na lata 2015 - 2020
 12. Strategia Rozwoju Gminy Kluczewsko do 2020 roku
 13. Strategia Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2015-2020
 14. Strategia Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015-2023
 15. Strategia Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku
 16. Strategia Rozwoju Gminy Lelów na lata 2014 - 2020
 17. Strategia Rozwoju Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2015–2023
 18. Strategia Rozwoju Gminy Łopuszno na lata 2015-2023
 19. Strategia Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2015-2020
 20. Strategia Rozwoju Gminy Magnuszew na lata 2015 - 2023
 21. Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2016-2025
 22. Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do roku 2020
 23. Strategia Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016 - 2020
 24. Strategia Rozwoju Gminy Promna na lata 2015-2022
 25. Strategia Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2016 - 2023
 26. Strategia Rozwoju Gminy Radoszyce na lata 2015 – 2025
 27. Strategia Rozwoju Gminy Rokiciny na lata 2016 – 2023
 28. Strategia Rozwoju Gminy Radzanów na lata 2016 - 2020
 29. Strategia Rozwoju Gminy Rzeczyca na lata 2015-2020
 30. Strategia Rozwoju Gminy Ręczno na lata 2015–2023
 31. Strategia Rozwoju Gminy Rusinów na lata 2016 – 2022
 32. Strategia Rozwoju Gminy Sadkowice do 2022 roku
 33. Strategia Rozwoju Gminy Secemin na lata 2014 – 2020
 34. Strategia Rozwoju Gminy Sławno na lata 2014 – 2020
 35. Strategia Rozwoju Gminy Słupia (Konecka) na lata 2016-2022
 36. Strategia Rozwoju Gminy Słupia na lata 2017-2030
 37. Strategia Rozwoju Gminy Stąporków na lata 2016 - 2023
 38. Strategia Rozwoju Gminy Stromiec na lata 2019 - 2028
 39. Strategia Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016-2022
 40. Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2015-2020
 41. Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015 - 2020
 42. Strategia Rozwoju Gminy Wolbrom na lata 2016-2025
 43. Strategia Rozwoju Gminy Włodowice na lata 2016-2025
 44. Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2015-2024
 45. Strategia Rozwoju Gminy Wielgomłyny na lata 2015–2023
 46. Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 – 2024
 47. Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2016-2020
 48. Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 2016–2023
 49. Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 2015–2020
 50. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Drzewica na lata 2015 - 2022
 51. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2015 - 2025
 52. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Białobrzegi 2014 - 2020
 53. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 2032 roku (projekt)
 54. Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski do 2020 roku
 55. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (http://strategia.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/05/SRWL-2030_6.05.2021_uchwalona.pdf)
 56. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego: Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego “Małopolska 2030,” (https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Rozwoj%20Regionalny/Strategia%20Ma%C5%82opolska%202030/2020-12-17_Zalacznik_Strategia_SWM_2030.pdf)
 57. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego: Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, (https://www.mbpr.pl)
 58. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2030+, (https://www.slaskie.pl/content/strategia-rozwoju-wojewodztwa-slaskiego-slaskie-2030)
 59. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego: Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (https://www.swietokrzyskie.pro/file/2021/04/srws_2030_zalacznik-do-uchwaly-sejmiku-wersja-dostepna-cyfrowo.pdf)
 60. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Ruda Maleniecka na lata 2012 - 2020
 61. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2016-2020
 62. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol, 2016
 63. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będków, 2016
 64. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brójce, 2018
 65. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluczewsko 2014
 66. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki, 2017
 67. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin, 2018
 68. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica, Część II: Kierunki
 69. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniszków, 2013
 70. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa, 2017
 71. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, 2019
 72. Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec (Projekt), 2018
 73. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż, 2019
 74. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Przysucha, 2020
 75. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin, 2017
 76. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłowice, 2017
 77. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza 2017
 78. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd, 2015
 79. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawiercia, 2018
 80. Program Rozwoju Gminy Grabica na lata 2015 – 2022
 81. Program Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2015 - 2020
 82. Program Rozwoju Gminy Żarnowiec na lata 2014 - 2020
 83. Program Rozwoju Lokalnego Gminy Białaczów na lata 2017 – 2021
 84. Program Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice 2016 - 2022
 85. Program Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół 2016-2022
 86. Program Rewitalizacji Gminy Smyków na lata 2016-2023
 87. Strategia Rozwoju Społeczno - gospodarczego Miasta Tomaszów Mazowiecki 2008-2022
 88. Strategia Rozwoju Turystyki i Kultury w Gminie Sulejów na lata 2007 - 2020
 89. Strategia Rozwoju Turystyki dla Gminy Koluszki, 2017
 90. Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Ogrodzieniec na lata 2020 - 2030
 91. Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sulejów, 2008
 92. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz na lata 2014-2022
 93. Program Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016-2023 (aktualizacja 2018)
 94. Program Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016 - 2023
 95. Raport o stanie Gminy Kobiele Wielkie za 2019 rok

8.2 Źródła literaturowe - pozostałe źródła

Allaire, JJ, Yihui Xie, Jonathan McPherson, Javier Luraschi, Kevin Ushey, Aron Atkins, Hadley Wickham, Joe Cheng, Winston Chang, and Richard Iannone. 2021. Rmarkdown: Dynamic Documents for r. https://github.com/rstudio/rmarkdown.
Bogdanowicz, Mateusz. 2015. “Ilość Ścieków Oczyszczanych Na Komunalnych Oczyszczalniach Ścieków w Polsce,” January. https://www.igwp.org.pl/index.php/nasza-aktywnosc/analizy-ekonometryczne/519-ilosc-sciekow-oczyszczanych-na-komunalnych-oczyszczalniach-sciekow-w-polsce.
R Core Team. 2021. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.
Sievert, Carson. 2020. Interactive Web-Based Data Visualization with r, Plotly, and Shiny. Chapman; Hall/CRC. https://plotly-r.com.
Wickham, Hadley. 2016. Ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York. https://ggplot2.tidyverse.org.
Xie, Yihui. 2021. Bookdown: Authoring Books and Technical Documents with r Markdown. https://github.com/rstudio/bookdown.