5 Trigonometrik Fonksiyonlar

5.1 Kosinüs Fonksiyonu

cos(x) fonksiyonu radyan cinsinden tanımlanmıştır.

cos(pi)
## [1] -1

5.2 Sinüs Fonksiyonu

sin(x) fonksiyonu radyan cinsinden tanımlanmıştır.

sin(pi/2)
## [1] 1

5.3 Tanjant Fonksiyonu

tan(x) fonksiyonu radyan cinsinden tanımlanmıştır.

tan(pi/4)
## [1] 1

5.4 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

acos(-1)
## [1] 3.141593
asin(0)
## [1] 0
asin(1)
## [1] 1.570796
atan(1)
## [1] 0.7853982

Ters hiperbolik fonksiyonlar acosh(x), asinh(x), atanh(x) olarak tanımlanmıştır.

5.5 Mutlak Değer

absolute value kısaltması abs() fonksiyonu ile bulunabilir.

abs(-9)
## [1] 9