11 Matrisler

Matris oluşturmak için farklı farklı yollar vardır bunlardan bir tanesi matrix() fonksiyonu yardımıyla oluşturmaktır.

A <- matrix(c(1,2,3,3,2,3))
A
##   [,1]
## [1,]  1
## [2,]  2
## [3,]  3
## [4,]  3
## [5,]  2
## [6,]  3

nrow parametresi ile satır sayısı belirlenebilir.

A <- matrix(c(1,2,3,3,2,3),nrow=3)
A
##   [,1] [,2]
## [1,]  1  3
## [2,]  2  2
## [3,]  3  3

ncol parametresi ile sütun sayısı belirlenebilir.

A <- matrix(c(1,2,3,3,2,3),ncol=3)
A
##   [,1] [,2] [,3]
## [1,]  1  3  2
## [2,]  2  3  3

byrow parametresi sıkça kullanılan parametrelerden birisidir. byrow = T olduğunda sayıları satırlara göre sıralar.

B <- matrix(c(9,2,5,1,2,4,1,3,7)
      ,nrow=3,byrow = T)
B
##   [,1] [,2] [,3]
## [1,]  9  2  5
## [2,]  1  2  4
## [3,]  1  3  7

attributes() komutu ile matrisin özellikleri öğrenilebilir.

attributes(B)
## $dim
## [1] 3 3

dim() fonksiyonu yardımıyla matrisin boyutunu sonradan da değiştirebiliriz.

dim(B) <- c(9,1)
B
##    [,1]
## [1,]  9
## [2,]  1
## [3,]  1
## [4,]  2
## [5,]  2
## [6,]  3
## [7,]  5
## [8,]  4
## [9,]  7

Matrislerde transpoz işlemi t() fonksiyonu yardımıyla yapılır.

t(B)
##   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9]
## [1,]  9  1  1  2  2  3  5  4  7

Matrislerin satır numaralarına rownames() fonksiyonu yardımıyla isim verilebilir.

C <- matrix(c(1,2,3,4),nrow=2)
rownames(C) <- c("a","b")
C
##  [,1] [,2]
## a  1  3
## b  2  4

Aynı şekilde colnames() fonksiyonu yardımıyla da sütunlara isim verilebilir.

colnames(C) <- c("1.sütun","2.sütun")
C
##  1.sütun 2.sütun
## a    1    3
## b    2    4

dimnames() fonksiyonu yardımıyla aynı anda hem satırlara hem de sütunlara isim verilebilir.

dimnames(C) <- list(NULL,c("a","b"))
C
##   a b
## [1,] 1 3
## [2,] 2 4