15 rbind() & cbind()

Satır ve sütunları birleştirme işlemlerinde sıkça kullanılan iki fonksiyon vardır bunlar, rbind() ve cbind() fonksiyonlarıdır. ## rbind Row bind anlamına gelmektedir. Satırları birleştirmek için kullanılır.

a <- 1:3
b <- 4:6
A <- rbind(a,b,deparse.level = 0) # deparse.level 0 yapıldığında, satır isimleri silinir.

15.1 cbnid

Coloumb bind anlamına gelmektedir. Sütunları birleştirmek için kullanılır.

c <- 1:3
d <- 4:6
cbind(a,b)
##      a b
## [1,] 1 4
## [2,] 2 5
## [3,] 3 6