1 Introduktion

1.1 Motivering

Detta dokument är till för dig som läser kursen Statistik A4/A8 och är nyfiken på R. Innehållet är tänkt att förena lite nytta (lösa uppgifter) med nöje (lära dig lite R).

Det är inte meningen att detta dokument skall fungera som en heltäckande introduktion till programmeringsspråket R. Det finns mängder av väldigt välskrivna guider online som fokuserar mycket mer på hur språket är uppbygt. Lyckligtvis är R väldigt enkelt att komma igång med, och det krävs inte mycket förståelse för själva språket för att göra enkla beräkningar, skattningar av modeller, rita grafer och göra hypotestester.

R är programmeringsspråket vi kommer använda, och vi kommer göra allt arbete i RStudio, som är en IDE (Integrated Developer Environment) för R. RStudio gör arbete med R mycket enklare. Du behöver både R och RStudio på din egen dator, eller använda någon av datorerna i labben.

Här är en bra början för att lära dig syntaxen i R utan att behöva installera varker R eller RStudio. Om du har installerat R och RStudio, så är swirl ett ganska roligt sätt att lära sig.

1.2 Varför R?

R är gratis, populärt och enkelt att komma igång med. Under det senaste årtiondet har populariteten växt enormt och i dag är R ett av de absolut mest använda verktygen för data-analys, …………..

library(fortunes)
fortune('subway')
## 
## Soon, they'll be speaking R on the subway.
##    -- Michael Rennie (giving 'Kudos to the R support team')
##       R-help (July 2004)